Overzicht

 • Het Ontwikkelpad Kinderopvang. Interessant voor werkgevers én werkzoekenden!

  1 mei 2024 In juni start WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden (WSP BBD) met Het Ontwikkelpad Kinderopvang. De personeelskrapte in de kinderopvang is groot. Arbeidsmarktanalyses wijzen uit dat er veel vraag is naar Pedagogisch Medewerkers op (minimaal) MBO 3 niveau en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Tegelijkertijd zijn er werkzoekenden die graag in deze sector aan de slag willen, maar waarvoor de stap naar Pedagogisch Medewerker te groot is vanwege onder andere de hoge (taal) eisen. Vanuit het ministerie SZW is het plan opgevat om met behulp van Het Ontwikkelpad Kinderopvang de... Lees meer

   
 • ESF-subsidie

  Arbeidsmarktregio Drechtsteden ontvangt ESF REACT-EU subsidie voor re-integratie en arbeidstoeleiding

  17 november 2023 De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ruim 2,6 miljoen euro ESF-subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU van het Europees Sociaal Fonds toegezegd aan arbeidsmarktregio Drechtsteden over de periode 2020 t/m 2022. De ESF-subsidie wordt door de gemeenten in Drechtsteden gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stapsgewijs (dichter) naar werk te begeleiden d.m.v. re-integratiedienstverlening (casemanagement) en door het ROC Da Vinci College om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De ESF-gerechtigde deelnemers waarvoor de subsidie is ingezet zijn... Lees meer

   
 • Begeleiding

  Wijziging per 1 juli 2023 Breed Offensief

  1 juli 2023 Breed Offensief is een verzameling van wetswijzingen die het voor werknemers met een arbeidsbeperking makkelijker moet maken werk te vinden en te behouden. Maar ook voor u als werkgever wordt het makkelijker om mensen met een beperking in dienst te nemen of om huidige werknemers meer ondersteuning te bieden. Met Breed Offensief is elke gemeente verplicht een gevarieerd aanbod aan werkvoorzieningen en ondersteuning voor deze werknemers en hun werkgevers duidelijk vast te leggen in een zogenaamde Re-integratieverordening. Hierin staan bijvoorbeeld voorzieningen die de mobiliteit van en naar het... Lees meer

   
 • Impact Day Drechtsteden

  Stichting MBO Dordrecht en WSP BBD slaan handen ineen tijdens Impact Day Drechtsteden

  9 mei 2023 Op 22 juni 2023 organiseren Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht (Stichting MBO Dordrecht) en WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden (WSP BBD) Impact Day Drechtsteden. Een event voor en door werkgevers in de Drechtsteden.Waarom Impact Day Drechtsteden?Impact Day Drechtsteden is een vervolg op de Social Impact Awards (SIA). Met dit event zetten we werkgevers die impact maken in het zonnetje. We merkten dat de kracht vooral zat in het waarderen van de inzet van werkgevers inclusief werkgeverschap en het inspireren van andere werkgevers. Het award-element besloten... Lees meer

   
 • Logo UWV

  Let op aanvragen definitieve berekening NOW

  25 januari 2023 In de Drechtsteden zijn er bijna 800 werkgevers die hun definitieve berekening NOW nog niet hebben aangevraagd. Dit blijkt uit een onderzoek van UWV. Het gaat om werkgevers die in de vier aanvraagperiodes tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW-regeling (NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4).Bent u werkgever in de Drechtsteden en heeft u tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikgemaakt van de NOW-regeling? U kunt tot en met woensdag 22 februari uw definitieve omzetverlies door te geven of uitstel aanvragen voor uw derden- of accountantsverklaring. Als u de definitieve berekening... Lees meer