Social Impact

Het realiseren van impact, speelt een steeds belangrijkere rol bij ondernemingen in de Drechtsteden. 


In november 2021 hebben WSP BBD, gemeente Dordrecht en Stichting MBO Dordrecht hun handtekening gezet onder het actieprogramma Ondernemen met Impact. Dit actieprogramma geeft uitvoering aan de gezamenlijke ambitie tot het stimuleren en waarderen van ondernemen met impact. Onder ondernemen met impact wordt verstaan: "Het door ondernemers leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen door de wijze waarop zij hun bedrijf organiseren". 

Drie vastgestelde Dordtse doelen geven richting en zorgen voor een gemeenschappelijke agenda voor het bedrijfsleven en de overheid. 

Deze doelen zetten in op de grootste maatschappelijke uitdagingen in de regio, namelijk inclusie (iedereen telt mee), bestaanszekerheid (voor iedereen) en duurzaamheid (een gezonde leefomgeving voor iedereen). 


WSP BBD focust zich vooral op inclusief werkgeverschap.

"Ik ben heel blij met alle inclusieve ondernemers in onze regio. En dat mogen er nog meer worden. Inclusief ondernemers zijn onmisbaar, omdat zij ook mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen, ofwel mensen die anders aan de kant staan. Het hebben van werk biedt voor deze mensen een goede basis om een zelfstandig(er) bestaan op te bouwen en actief aan de samenleving deel te nemen" (Peter Heijkoop, Voorzitter Dagelijks Bestuur GR Sociaal).


Impact Day Drechtsteden

Impact Day Drechtsteden is een vervolg op de Social Impact Award (SIA) van WSP BBD. Tijdens de SIA stond het waarderen van de inzet van werkgevers inclusief werkgeverschap en het inspireren van andere werkgevers centraal. Dat blijven we tijdens Impact Day Drechtsteden doen, maar met Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht leggen we de focus op ondernemen met impact. Dat gaat los van inclusie ook over bestaanszekerheid versterken en duurzaamheid. Meer weten over Impact Day Drechtsteden?


Dag/Week/Maand van de 1000 Voorbeelden

Op de Dag/Week/Maand van de 1000 voorbeelden staan inclusiviteit, diversiteit en sociaal ondernemen centraal. Landelijk vieren we dat samen met de vlootpartners, werkgeversservicepunten (WSP’s), gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners. Dit doen we met evenementen rond de Banenafspraak. Tijdens deze dag/week/maand bedanken we werkgevers, die ook in de huidige periode kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Door het tonen van deze Best Practices willen we andere werkgevers inspireren. De dag/week/maand van de 1000 Voorbeelden is een initiatief van MKB Nederland, LTO Nederland en VNO NCW.


> Klik hier voor meer informatie over de landelijk Dag/Week/Maand van de 1000 Voorbeelden.


Samenwerking met Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht (Stichting MBO Dordrecht)

Stichting MBO Dordrecht zet zich in om de regio sterk, sociaal en duurzaam te maken. Dit doen zij onder andere door de uitvoering van het actieprogramma Ondernemen met Impact. Dit programma zet in op het bereikbaar maken van bestaanszekerheid, een gezonde leefomgeving, bevorderen van inclusie en garanderen dat iedereen (nuttig en gewaardeerd) kan meedoen. WSP BBD werkt nauw samen met Stichting MBO Dordrecht. Zo organiseren we samen verschillende evenementen en bijeenkomsten met impact. 


Ook ondernemen met impact? 

Vele werkgevers in de Drechtsteden, ook wel ambassadeurs inclusief werkgeverschap, ondernemen inclusief. Bent u benieuwd naar wie dit zijn? klik hier