Impact day logo in tekst

Impact Day Drechtsteden 2023


  Inclusie kleur oranje             Bestaanszekerheid               Duurzaamheid kleur groen


       Inclusie                 Bestaanszekerheid           Duurzaamheid 


Impact Day Drechtsteden is een vervolg op de Social Impact Award (SIA) van WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden (WSP BBD). Tijdens de SIA stond het waarderen van de inzet van werkgevers inclusief werkgeverschap en het inspireren van andere werkgevers centraal. Dat blijven we tijdens Impact Day Drechtsteden doen, maar met Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht leggen we de focus op ondernemen met impact. WSP BBD vindt het belangrijk dat inwoners een werkplek krijgen bij een werkgever die zich bewust is van de mogelijkheden èn uitdagingen van de werknemer. Daarom zet WSP BBD zich in op actieve begeleiding van werkgevers op weg naar maatschappelijk betrokken werkgeverschap. We stimuleren, faciliteren en adviseren. Kijk hier voor meer informatie over de dienstverlening aan werkgevers. 


Naast de ondersteuning van werkgevers biedt WSP BBD begeleiding aan kandidaten op weg naar werk. Voor een deel zijn dit kandidaten met recente werkervaring die een WW-uitkering, via UWV, ontvangen. Zij kunnen vaak direct doorstromen naar werk. Daarnaast begeleiden we kandidaten die al langere tijd niet werken of een arbeidsbeperking hebben. Zij doorlopen een ontwikkeltraject op weg naar werk. 


Sectorteams

We richten ons op de kansrijke sectoren in de Drechtsteden. Daarvoor werken we samen met verschillende bedrijven in verschillende sectoren.


Impactmakers uitgelicht

De eerste editie van Impact Day Drechtsteden op 22 juni was een succes! Tijdens Impact Day Drechtsteden, het werkgeversevent voor en door werkgevers, waren er een aantal 'Impactmakers' die een inspiratiesessie verzorgden. De Impactmakers gingen in op (een van) de drie thema's; bestaanszekerheid, duurzaamheid en inclusie. Hieronder leest u meer over de Impactmakers. Zien we u bij de volgende editie van Impact Day Drechtsteden? 


Wat is De Lange Wei voor een bedrijf?

De Lange Wei ondersteunt ouderen en mensen met functiebeperkingen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gemeente Molenlanden en omgeving. Zij geeft de ondersteuning die de cliënt nodig heeft om zoveel mogelijk te kunnen blijven leven zoals hij/zij dat wil. De Lange Wei biedt: wonen met zorg/intra murale zorg, wijkverpleging extra murale zorg, huishoudelijke ondersteuning/WMO, dagbesteding, personen alarmering en activiteiten.
Daarnaast ook maaltijdservice voor thuiswonenden, senioren restaurant, logeer-zorg hotelkamer en kortdurende verblijf (ELV).

Wat doet De Lange Wei op het gebied van bestaanszekerheid?

De Lange Wei biedt veel opleidingsmogelijkheden op alle niveaus (1,2,3,4,5 en 6) en alle varianten zijn mogelijk (BBL, duaal, voltijd opleiding met stage, deelcertificaten, zij-instroomtrajecten). Is een medewerker toe aan de volgende stap, dan wordt er samen met een medewerker opleiden gekeken hoe deze stap ingevuld kan worden. Zo zijn medewerkers van de praktijkschool doorgeschoold naar een niveau 2 opleiding of richting facilitaire dienstverlening of richting helpende welzijn. Dit kan met kleine stappen (van deelcertificaat, naar deelcertificaat, naar een volledige opleiding) of in 1 keer. Samen met de medewerker wordt gekeken wat de beste route is. Zodra een medewerker een deelcertificaat of een diploma heeft behaald, wordt deze geplaatst in de functie waar hij/zij voor is opgeleid.

Wat doet De Lange Wei op het gebied van duurzaamheid?

De Lange Wei neemt ook op het gebied van duurzaamheid haar verantwoordelijkheid. Zo wordt er gescheiden afval verzameld, denk aan plastic, papier, glas en voedselresten. De Lange Wei heeft op de locaties waar een restaurant aanwezig is vetputten. Voor vervoer zijn er voor de wijkzorg elektrische fietsen aangeschaft en sinds kort zijn twee benzine auto’s vervangen door elektrische auto’s en is een elektrische bus aangeschaft voor transport van cliënten naar bijvoorbeeld familie, uitjes of andere bezoekjes.

Bij het afsluiten van inkoopcontracten wordt altijd de vraag gesteld wat het bedrijf aan duurzaamheid doet. Dit wordt meegenomen in de overweging van het contract of in het contract opgenomen. Verder worden lokale of regionale producten gekocht of bij lokale bedrijven indien mogelijk.

Ook wordt gekeken naar wat er kan worden hergebruikt. Zo wordt het zogenaamde 'swillafval' (voedselresten) gescheiden en apart opgehaald. Hier wordt weer diervoeding van gemaakt.
 

Wat doet De Lange Wei op het gebied van inclusie?

De Lange Wei gaat het gesprek aan met kandidaten, om te kijken wat zij willen en kunnen. In de wijkverpleging en de huishoudelijke ondersteuning extramuraal biedt De Lange Wei “papa en mama” contracten; de werktijden zijn afgestemd op de privésituatie (bijvoorbeeld met het oog op kinderen naar school brengen of uit school halen).
Binnen de zorg zijn er veel opleidingseisen. Er wordt altijd met kandidaten gekeken wat voor hen mogelijk is:
•    Een kort/lang opleidingstraject, bijvoorbeeld 1,5 jaar of 4 jaar over een MBO opleiding doen;
•    Een volledige opleiding of een deelcertificaat, een deelcertificaat is vaak al te halen in 3 á 4 maanden en daarmee wordt aangetoond op welk niveau iemand in staat is om te werken;
•    AMN testen vooraf, zo krijgt zowel de kandidaat zelf als de medewerker opleiden een beeld van wat een kandidaat in potentie kan en welke leerstrategie het beste bij hem/haar past. De begeleiding wordt hierop aangepast;
•    Indien schriftelijke toetsen te lastig zijn door het nog niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal, dan wordt er samen met de opleider voor gekozen om bepaalde toetsen en examens mondeling te doen;
•    Ook kan een opleidingstraject verlengd worden om meer ondersteuning en ruimte te bieden voor het eigen maken van de Nederlandse taal.

Wat betekent ondernemen met impact voor mij?

"Dat we een inclusieve organisatie zijn. Hiermee bedoelen we dat we oog en persoonlijke aandacht hebben voor duurzaamheid op het gebied van personeel en materiaal. Voor iedereen is plaats en iedereen krijgt de kans om hun eigen talenten te ontwikkelen. En wij willen bijdragen aan zo min mogelijke verspilling".


Op de foto (vlnr) Carin Hoogenberg en Maja Roubos met de Social Impact Award voor ambassadeurs inclusief werkgeverschap. De Lange Wei won in 2019 de Social Impact Award in de categorie > 150 medewerkers.


De Lange Wei

Krijgsman Bouw

Wat is Krijgsman Bouw voor een bedrijf?

Krijgsman Bouw is meer dan een aannemer voor particulieren, overheidsinstanties en zakelijke klanten. Bij Krijgsman Bouw bouwen we aan een mooi bedrijf waarin mensen tot hun recht komen. Dat betekent dat rendement niet onze motivatie is; we delen ons vakmanschap in de hoop te vermenigvuldigen. "Iedere dag bouwen aan het mooie Dordrecht. Krijgsman Bouw doet het met zo’n 30 vaste medewerkers", aldus Adriaan Bossenbroek (zie foto), die het bedrijf vijf jaar geleden overnam. "In ons bedrijf volgen we twee positieve leefregels. We delen een stuk van onze winst met goede doelen én we delen ons succes met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt".

Wat doet Krijgsman Bouw op het gebied van bestaanszekerheid?

Bij Krijgsman Bouw volgen ze twee positieve leefregels. Ze delen een stuk van hun winst met goede doelen én hun succes met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het idee daarachter is dat we van invloed willen zijn. In onze sociale samenleving en in de bouw.

Wat doet Krijgsman Bouw op het gebied van duurzaamheid?

Duurzaam ondernemen is een breed begrip. Voor de één betekent het bijvoorbeeld verduurzaming van een bedrijfspand, een ander doneert afgeschreven kantoormiddelen aan een stichting. Voor Krijgsman Bouw heeft duurzaam ondernemen alles te maken met rentmeesterschap. "We erven deze aarde niet van onze ouders, we lenen hem van onze kinderen. Is het dan niet logisch om er goed voor te zorgen en erin te investeren?"
 

Wat doet Krijgsman Bouw op het gebied van inclusie?

Met het oog op rentmeesterschap wordt door Krijgsman Bouw niet alleen gekeken naar duurzaamheid. Ook is het personeelsbeleid hierin belangrijk. Dat betekent dus ook aandacht hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Adriaan geeft als voorbeeld: "Ik herinner me een klus, waarbij we tijdens de sloop goede balken uit een gebouw haalden. Mijn werkvoorbereider was tegelijkertijd bezig om nieuwe balken, met een zelfde kopmaat, te bestellen. Dat leek me niet handig. Ik heb daarom een jongen met een Wajong-uitkering aangetrokken, die de spijkers uit de oude balken haalde en de balken schoonmaakte. Twee verduurzamingsmaatregelen in één".

Wat betekent ondernemen met impact voor mij?

Ondernemen met impact zit hem wat Krijgsman Bouw betreft in het samen waarde creëren. Rentmeesterschap is een van de kernwaarden van Krijgsman Bouw, naast vakmanschap, doorzetten, betrouwbaarheid en betrokkenheid. "Je moet niet groen praten, maar groen doen. Wij willen echt een aanjager zijn in de duurzame markt. Van elk duurzaam project leren we en die kennis nemen we mee naar volgende projecten".

Smile

Wat is Leerwerkbedrijf Smile voor een bedrijf?

Smile is een lokaal leerwerkbedrijf met een zeer diverse doelgroep aangemeld door allerlei instanties uit verschillende gemeentes uit de regio. Het sociaal ontwikkelbedrijf is er voor alle werknemers en werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt die ondersteuning nodig hebben. Het kan hierbij onder andere gaan om werkzoekenden met een
indicatie beschut werk, arbeidsmatige dagbesteding, werkervaringsplaatsen, taal-werkstage of een indicatie banenafspraak. Medewerkers kunnen zich ontwikkelen naar een volgende stap, maar er is altijd een vangnet. Bij Smile staat de werknemer en werkzoekende met een arbeidsbeperking centraal, en niet een specifieke indicatiestelling. Smile pleit daarom voor het recht op ondersteuning naar en tijdens werk voor mensen met een arbeidsbeperking in de breedste zin van het woord. Dit recht maakt het mogelijk om in of via het leerwerkbedrijf aan het werk te gaan en te blijven, waarbij werken in de inclusieve arbeidsmarkt het uitgangspunt blijft. Smile is sociaal, ontwikkelgericht, bedrijfsmatig en beschikbaar in Alblasserdam.


Wat doet Leerwerkbedrijf Smile op het gebied van bestaanszekerheid?

Het leerwerkbedrijf is er voor alle werknemers en werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt die ondersteuning nodig hebben. Kandidaten stromen in op onze productielocatie en kunnen zich door training, coaching en scholing ontwikkelen naar een volgende stap. Smile is een door de SBB erkend leerwerkbedrijf (Facilitaire dienstverlening, Assistent groenvoorziening, Assistent logistiek, Sociaal werker). Smile heeft een signalerende functie en bij signalen of zorgen over welzijn van de kandidaten wordt contact gezocht met de desbetreffende professionals binnen ons uitgebreide netwerk in en buiten Alblasserdam

Wat doet Leerwerkbedrijf Smile op het gebied van duurzaamheid?

Onze inkoop is duurzaam, omdat wij dit waar mogelijk lokaal regelen, afval scheiden wij zorgvuldig en door de lokale functie is het woon-/werkverkeer acceptabel.

Wat doet Leerwerkbedrijf Smile op het gebied van inclusie?

Om de sociale en ontwikkelopgave te kunnen realiseren voor een bredere doelgroep van
werknemers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking en voor werkgevers/opdrachtgevers is het voor ons van belang dat het leerwerkbedriif een samenhangend geheel van verschillende werkvormen en expertise kan bieden.
Met een diversiteit aan werkvormen kan een passend antwoord gegeven worden op de diversiteit in de brede groep van werknemers en werkzoekenden uit de doelgroep en de verschillende wensen en mogelijkheden die werkgevers, inleners en opdrachtgevers hebben voor het bieden van een dienstbetrekking, een detacheringsovereenkomst of een werkopdracht. Het leerwerkbedrijf is de uitvoeringsorganisatie in Alblasserdam en soms ook daarbuiten voor het uitvoeren van deze taken

Wat betekent ondernemen met impact voor mij?

Ingrid van Sluijsdam, directeur Leerwerkbedrijf Smile: "Centraal in het werk van Smile staat mensontwikkeling. Persoonlijke groei; werken vanuit je hart en het beste in de mens naar boven halen.  Smile stelt zich tot doel om de deelnemers door activering te stimuleren in hun persoonlijke groei. Persoonlijke groei wordt bereikt door het creëren van structuur in het dagelijks leven, het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, en door het aanleren en verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Elk individu heeft bij deze kenmerken een eigen niveau. Smile zet zich in om per deelnemer dit niveau te bereiken, en vooral ook te consolideren. De ervaring leert dat terugval altijd op de loer ligt, en Smile ziet het als een uitdaging om dit te voorkomen. De doelstelling van Smile is om mensen naar meer zelfstandigheid te helpen door zelfontplooiing en ontwikkeling met als ultieme doelstelling een arbeidscontract bij Smile.
Smile heeft in Alblasserdam een eigen profiel ontwikkeld dat past bij een lokaal bedrijf dat werkt met mensen met een beperking of anderszins een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Smile heeft zichzelf de afgelopen jaren bewezen als een praktische en betrouwbare organisatie die van aanpakken weet. De organisatie werkt  op een prettige en constructieve manier samen met de sociale en institutionele partners in de regio".

Wat is Lumeco voor een bedrijf?

Lumeco is zowel leverancier als installateur van verlichtingsoplossingen in de zakelijke markt. 


Wat doet Lumeco op het gebied van bestaanszekerheid?

Bestaanszekerheid biedt Lumeco in de breedte; er werken medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door hen aan te nemen voor reguliere arbeid, wordt hen de de kans geboden om te groeien. Zowel persoonlijk als in salaris. Dit levert ze een grotere kans op vervolgbanen op. Daarnaast wordt geïnvesteerd in opleidingen. Gesprekken over armoede of begeleiding bij schulden worden ook gevoerd en samen met medewerkers naar oplossingen gezocht. Bij Lumeco wordt er alles aan gedaan om medewerkers zoveel mogelijk bestaanszekerheid te geven. 


Wat doet Lumeco op het gebied van duurzaamheid?

Lumeco ademt duurzaamheid en dit is de core business. Indien mogelijk worden bestaande verlichtingsinstallaties gerenoveerd of anders wordt nieuwe LED verlichting aangebracht. LED verlichting is in de basis al een duurzame keuze en het proces wordt ook zo duurzaam mogelijk ingezet. Afval wordt gescheiden.


Wat doet Lumeco op het gebied van inclusie?

Lumeco vindt het normaal om een sociaal en inclusief bedrijf te zijn, waarin iedereen van waarde is en is daar trots op. Een duurzame werkomgeving bieden dus. Het aanpassen en renoveren van verlichtingsarmaturen is arbeidsintensief, maar bestaat voor een deel uit eenvoudige en repeterende handelingen. Deze zijn door vrijwel iedereen uit te voeren. Iedereen krijgt een kans en is welkom bij Lumeco, ongeacht achtergrond, status en levenssituatie. 


Wat betekent ondernemen met impact voor mij?

Marjolein van Hoepen, HR Manager bij Lumeco: "Ondernemen met impact betekent impact maken op zoveel mogelijk vlakken. Bij Lumeco geloven we in de dingen anders doen, omdat het beter kan. De manier waarop we met de wereld omgaan, hoe we elkaar behandelen, de manier waarop we ons leven en werkplek inrichten. Dat kan anders én dat moet ook anders! Wij schuiven problemen niet voor ons uit, maar we pakken ze aan. We werpen een ander licht op de zaak!"


Lumeco

Wat is McDonald's voor een bedrijf? 

McDonald's is actief in de horecabranche (fastfood). Het is van oudsher (sinds 1940) een Amerikaanse keten van hamburger- en fastfoodrestaurants. Met intussen zo'n 40.000 restaurants in ca. 120 landen. De meeste restaurants worden gerund door franchisenemers.  


Wat doet McDonald's op het gebied van bestaanszekerheid?

McDonald's werkt in Dordrecht samen met de 'Dordtse Diamanten'; een non-profitorganisatie die kinderen in achterstandswijken helpt. Daarnaast zijn er ook samenwerkingen met bijvoorbeeld praktijkscholen, voortgezet onderwijs, gemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden. Onder andere om de startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten, om mensen die in financiële problemen (dreigen te) komen bij te staan; vroegtijdig signaleren.


Wat doet McDonald's op het gebied van duurzaamheid?

Qua duurzaamheid is McDonald's op verschillende fronten actief. Zo is er binnen de organisatie aandacht voor energiebesparing, komt energie zoveel als mogelijk van hernieuwbare energiebronnen, wordt samengewerkt met een groenvoorziening om de biodiversiteit rond de restaurants te bevorderen, wordt afval gescheiden en wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in herbruikbare bekers. Tenslotte wordt lokaal ingekocht ('Think global act local').


Wat doet McDonald's op het gebied van inclusie?

McDonald's is zo ingericht dat iedereen er kan werken. Er zijn trainingen ontwikkeld voor de managers, om ze zo optimaal voor te bereiden op de komst van toekomstige werknemers, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door een interne coach en de supervisor wordt aan managers uitgelegd hoe zij hen het beste kunnen benaderen, rekening houdend met de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van de cliënt. Goed om te vermelden is dat de begeleiding een continu proces is, en dat er voortdurend naar draagvlak moet worden gezocht. 


Er heeft een zekere cultuuromslag moeten plaatsvinden binnen onze restaurants. Natuurlijk probeerden de managers voorheen rekening te houden met de persoonlijkheid van de medewerker, maar productiviteit was ook erg belangrijk. Het management van onze restaurants heeft moeten leren accepteren dat de productiviteit van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt soms achter blijft. Echter is in dergelijke gevallen de ontwikkeling van de medewerker een stuk belangrijker. Wij vinden dan ook dat bij werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt empathie belangrijker is dan productiviteit). Ook bieden wij scholing aan van niveau 1 tot hbo.


Wat betekent ondernemen met impact voor mij?

Marco Behm, jobcoach bij McDonald's: "Het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geeft voldoening. Deze groep brengt naast af en toe een uitdaging ook een enorme lading positiviteit met zich mee, die uitstraalt op organisatie en ondernemer. Ruimte bieden voor de hele samenleving binnen onze organisatie. Daarnaast helpt werken met deze mensen bij het invullen van MVO-doelstellingen. In een wereld waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, kan duurzaam omgaan met mensen, ook die aan de onderkant van de arbeidsmarkt, niet achterblijven. Door mensen een kans te geven draag je bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen".


Op de foto (vlnr) Marco Behm van McDonald's in gesprek met Jeroen Kamsteeg van WSP BBD


McDonald's


Medipoint

Wat is Medipoint voor een bedrijf?

Medipoint is een dochteronderneming van Medux; één van de grotere leveranciers van revalidatiehulpmiddelen in Nederland. Het levert aan (semi-) publieke klanten om patiënten en cliënten te ondersteunen, zowel in zorginstellingen als thuis. Gespecialiseerd in verkoop, verhuur, service en onderhoud van rolstoelen, scootmobielen, aangepaste fietsen, bedden, aangepaste stoelen, loophulpmiddelen en patiënten liften.

 

Wat doet Medipoint op het gebied van bestaanszekerheid?

Sander van Beek, manager van Medipoint: "We bieden hulp in de vorm van schuldhulpverlening en/of het eerder uitbetalen van vakantiegelden, wanneer een medewerker in nood is. Dit jaar hebben we ook een sociaal fonds opgericht. Het sociaal fonds biedt financiële hulp in de vorm van een gift, eventueel in combinatie met budget coaching.


Daarnaast heeft leren en ontwikkelen een vaste plek binnen onze organisatie. Met leerlijnen en een 'train-de-trainer-structuur' is opleiden (leren en ontwikkelen) geïntegreerd in de processen en dagelijkse praktijk. We hebben ook goede introductieprogramma’s ontwikkeld, waardoor nieuwe medewerkers een kwalitatief goed inwerktraject krijgen. We zijn geaccrediteerd als landelijk leerbedrijf en begeleiden jong talent naar een loopbaan die bij hen past".
 

Wat doet Medipoint op het gebied van duurzaamheid?

"Ruim 80% van de leveringen die wij doen, komen voort uit contracten met zorgverzekeraars en gemeenten op basis van huur. Her verstrekken zit in onze genen. We realiseren een gemiddeld herverstrekkingspercentage van boven de 70%. Het merendeel van de producten die we leveren zijn refurbished. Ook voor reparaties en onderhoud maken we gebruik van refurbished onderdelen.


We bevorderen circulariteit in de keten. Samen met de hulpmiddelensector hebben we Circo in de hand genomen om de circulaire principes verder door te ontwikkelen. We beogen een circulaire route te creëren voor enkele producten die met behoud van de Medical Device Regulation (MDR) en fabrieksgarantie terug in het leveringstraject gebracht kunnen worden.
Vorig jaar brachten we samen met Etac uit Zweden de eerste volledig circulaire rolstoel op de markt, de Etac Re:vive.


We scheiden afval en hebben harde KPI’ s gezet op het reduceren van restafval. We gebruiken veel accu’s. Die laten we revitaliseren, zodat ze een tweede keer ingezet kunnen worden.


Met onze belangrijkste leveranciers hebben we reguliere afspraken over het terugdringen van de footprint in het productieproces. We hanteren hierbij het uitgangspunt van een jaar op jaar reductie van 2%. De top 25 leveranciers (> 80% van de leveringen) hebben een Code of Conduct (gedragscode) getekend, waarmee we verduurzaming en goed werkgeverschap in de keten verankeren".
 

Wat doet Medipoint op het gebied van inclusie?

Medipoint is gecertificeerd op trede 2 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) en hard op weg naar trede 3.
Op 250 locaties in Nederland actief. Bij veel van deze locaties werken mensen die tot de PSO doelgroep behoren. Medipoint registreert op basis van vrijwilligheid van de medewerkers, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de PSO-inspanning. En er wordt rekening gehouden met de kwetsbare doelgroep in de uitvoering van de werkzaamheden. Iedereen draait verder gewoon mee in de normale flow van het bedrijf. Dat geldt voor opleiding, ontwikkeling, beoordeling, communicatie enzovoort.

Medipoint biedt een prettige en professionele (kleinschalige) werkomgeving, waarin iedereen mee kan doen en mensen ruimte krijgen om te groeien en het maximale uit zichzelf kunnen halen. Duurzame, inclusieve groei wordt nagestreefd. Daarbij is iedereen nodig. Diversiteit wordt bevorderd en een inclusieve werkomgeving gecreëerd. Iedereen doet mee, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, leeftijd, opleiding en seksuele geaardheid. Inclusie is meedoen, meepraten en meebeslissen.
 

Wat betekent ondernemen met impact voor mij?

Iedere dag naar je werk, dag in dag uit, dat is nogal wat. Door te ondernemen met impact blijf je bewust van de zaken die er echt toe doen. De voldoening, energie en het plezier dat je hiervoor terugkrijgt is met geen pen te beschrijven.

Moedige Dialoog, een landelijke organisatie, gelooft in publiek private samenwerking. Alleen als overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mensen met ervaringskennis om wie het gaat écht met elkaar samenwerken, kan een verandering teweeg worden gebracht. Dat vraagt om een gedeelde ambitie, lange termijnbenadering en een commitment aan een aanpak van kleine successen. Alleen dan kunnen kleine vonkjes een kampvuur worden.

Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland. Het bouwt netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken en elkaar uitnodigen om te zeggen wat er gezegd moet worden om geldzorgen en geldstress vroegtijdig aan te pakken.


Medewerkers met geldzorgen, dat is voor veel werkgevers een actueel onderwerp. Een groot aantal werknemers leeft in armoede. Uit onderzoek blijkt dat 62% van de werkgevers, werknemers met financiële problemen of schulden in dienst heeft.
Moedige Dialoog Nederland helpt werkgevers binnen het bedrijf om te gaan met werknemers die met deze problematiek te maken hebben. Tijdens een interactieve sessie krijgen werkgevers zicht op wat zij concreet kunnen doen, veranderen of betekenen voor hun werknemers.


Op de foto Jacqueline Beekman van Moedige Dialoog. Zij verzorgt de interactieve sessie.


Moedige Dialoog

Wat is Stroomlijn voor een bedrijf? 

Stroomlijn is in 2016 opgericht als mobiliteitsplatform dat passend vervoer regelt voor inwoners van de 7 Drechtstedengemeenten die dit nodig hebben. De Sociale Dienst Drechtsteden is daarbij, namens de gemeenten, opdrachtgever en het vervoer wordt uitgevoerd door vervoerspartners uit de regio. Bereikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn hierbij belangrijke thema’s. Ook is Stroomlijn ontwikkelbedrijf en biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk. Met het H2 Fieldlab wordt gewerkt aan de toepassing van waterstof als alternatief voor fossiele brandstof.


Wat doet Stroomlijn op het gebied van bestaanszekerheid?

Kwetsbare inwoners kunnen gebruikmaken van de vervoersmogelijkheden van Stroomlijn, waardoor zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Drechthopper- en Wijkhoppervervoer voor thuiswonende inwoners met een WMO-indicatie.

Leerlingen naar speciaal onderwijs en jeugdigen naar dagbesteding of andere bestemmingen.

Reizigers met een WMO-indicatie voor dagbesteding.

Klanten vanuit de WLZ naar dagbesteding en vanuit de Participatiewet naar werklocaties.


Daarnaast biedt Stroomlijn mensen die afhankelijk zijn van een uitkering op grond van de Participatiewet de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot beroepschauffeur, door het faciliteren van de benodigde taxi-diploma’s tegelijk met het vervoeren van inwoners met de Wijkhopper.


Wijkhopper met twee chauffeurs voor de wijkhopper


Wat doet Stroomlijn op het gebied van duurzaamheid?

Stroomlijn is een van de initiatiefnemers van Smart Delta H2 Fieldlab, waarmee samen met bedrijfsleven, overheid en onderwijs de mogelijkheden voor de toepassing van waterstof in de Drechtsteden worden bedacht en uitgevoerd. Het ‘overall’-doel is emissievrij vervoer in de Drechtsteden, waarbij voor Stroomlijn de nadruk ligt op emissievrij doelgroepenvervoer. Daarvoor worden zowel elektrische als waterstof-toepassingen gestimuleerd. 


Wat doet Stroomlijn op het gebied van inclusie?

De Wijkhopper is de ‘ontwikkeltak’ van Stroomlijn waarin, in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid wordt geboden zich te ontwikkelen tot beroepschauffeur in het personenvervoer. In de praktijk rijden zij op de elektrische Wijkhopper inwoners naar diverse bestemmingen in hun eigen wijk of dorp. Tegelijkertijd worden zij ondersteund bij het behalen van de benodigde taxi-diploma’s (theorie en praktijk). Op de foto hierboven staan Wijkhopperchauffeurs Diana Löb en Ahmed Hussein. Leuk om te vermelden is dat Ahmed inmiddels is uitgestroomd en aan de slag is als zelfstandig ondernemer bij Uber. Een mooi voorbeeld van hoe inwoners in de Drechtsteden kunnen doorstromen in de vervoerssector.


Wat betekent ondernemen met impact voor mij?

LisetteLisette de Lijster de Raadt, algemeen directeur (zie foto): "Bestaat er ondernemen ‘zonder impact’? Voor ons niet. We zijn een organisatie met een maatschappelijke functie. Daar hoort bij dat we alles (weloverwogen en ons bewust van onze maatschappelijke functie) doen wat in ons vermogen ligt om een impactvolle bijdrage aan de samenleving te bieden. En daar werk ik vol overgave aan mee".VimotecWat is Vimotec voor een bedrijf?

Vimotec is een bedrijf dat zich bezighoudt met productie en assemblage voor een breed scala aan industriële afnemers. De uitvoering van deze werkzaamheden gebeurt door inzet van mensen met een grote tot middelgrote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden daarbij intensief begeleid door interne werkbegeleiders.

Wat doet Vimotec op het gebied van bestaanszekerheid?

Vimotec zet hoog in op ondersteuning en begeleiding van haar werknemers waarbij de pijlen niet alleen gericht zijn op primaire begeleiding bij de uit te voeren werkzaamheden, maar ook in de opleidingsbehoefte van haar werknemers en de zorg voor sociale groei en stabiliteit. De grens ligt hierbij niet bij einde werktijd.


Vimotec maakt alles bespreekbaar voor de werknemer en biedt op verschillende gebieden ondersteuning. Als het gaat om financiën dan ondersteunen we als werkgever in het op orde brengen van problemen die hierin kunnen ontstaan, door primaire interne schuldhulp. Ook op het gebied van gezondheid en sport initieert en faciliteert Vimotec activiteiten.


Daarnaast zet Vimotec zich in voor zijn medewerkers bij vraagstukken rond veiligheid wonen, hetzij begeleid of zelfstandig.
In het geval een medewerker na verloop van tijd toch op zoek is naar verdere persoonlijke ontwikkeling, die bij Vimotec niet kan worden geboden, gaat Vimotec samen met de medewerker en ketenpartners als WSP BBD op zoek naar mogelijkheden die wel aansluiten bij de behoefte van de werknemer. We zorgen gezamenlijk voor continuïteit bij een eventuele nieuwe werkgever.


Wat doet Vimotec op het gebied van duurzaamheid?

Vimotec en haar medewerkers dragen zorg voor mens en milieu. Zo scheiden wij onze afvalstromen en zijn leveranciers op dit gebied geselecteerd op gebied van milieubewust ondernemen en worden restproducten zoveel mogelijk hergebruikt. We zamelen alle plastic doppen in voor stichting KNGF die deze op een duurzame manier laat recyclen en waarbij de opbrengst hiervan ten goede komt aan het opleiden van blindengeleidehonden.

In het productieproces worden geen producten en/of middelen gebruikt zoals kunststoffen en plastics als er een duurzaam alternatief voorhanden is.


Waar mogelijk worden door Vimotec diverse milieubesparende maatregelen getroffen. Denk hierbij aan het vervangen van bestaande verlichting door LED-verlichting, transitie van het wagenpark in hybride en/of elektrisch rijden in plaats van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Wat doet Vimotec op het gebied van inclusie?

Op het gebied van inclusiviteit probeert Vimotec niet alleen werk te bieden aan een diversiteit van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de sales wordt ook meegedacht over werkzaamheden die niet direct voor eigen productie zijn, maar waarbij bijvoorbeeld een dagbesteding geholpen kan worden.


Daarnaast probeert Vimotec ook open te staan voor mensen die door een lichamelijke beperking niet meer dan deeltijd kunnen werken, hetzij met of zonder fysieke aanpassingen binnen het werkgebied.


Wat betekent ondernemen met impact voor mij?

Peter Visser, directeur Vimotec (links op de foto): "Ondernemen met impact betekent voor mij ondernemen vanuit je hart. Inclusiviteit maakt een exclusieve onderneming!"

Vlot LogisticsWat is Vlot Logistics voor een bedrijf?

Vlot Logistics is een dienstverlenend familiebedrijf, gespecialiseerd in distributie, verhuizingen, opslag en transport. Centraal bij Vlot Logistics geldt: alleen ga je sneller, maar samen komen we verder!


Wat doet Vlot Logistics op het gebied van bestaanszekerheid?

Binnen Vlot Logistics vinden ze het belangrijk dat iedereen eerlijk betaald krijgt naar werken. Ze investeren veel tijd en geld in hun medewerkers, zodat ze binnen het bedrijf kunnen doorgroeien en carrière kunnen maken. Binnen het samenwerkingsverband Mondial Movers waarin Vlot Logistics opereert, is een eigen foundation met als doel een structurele bijdrage te leveren aan een samenleving met minder armoede en eenzaamheid. Tenslotte zijn zij recent aangesloten bij ‘Stichting Anders’, waarin zij af en toe hun diensten zullen aanbieden aan mensen die de kosten hiervan zelf niet kunnen dragen.

Wat doet Vlot Logistics op het gebied van duurzaamheid?

Bij Vlot Logistics is duurzaam ondernemen geen modegril. Innovatie en duurzaamheid zitten al meer dan 125 jaar in hun DNA. Binnen het familiebedrijf werken ze al generaties lang aan een groene toekomst. Afval proberen ze zoveel mogelijk terug te dringen. Ze zetten zich actief in op het hergebruik van afvalstromen. Zo hebben zij in eigen beheer een systeem ontwikkeld om piepschuim, een veelgebruikt verpakkingsmateriaal van hun klanten, te verpakken tot een herbruikbaar verpakkingsproduct. De daken van hun locaties in Sliedrecht, Schelluinen en Rotterdam liggen vol met zonnepanelen. Daarnaast zijn ze ook een van de voorlopers op het gebied van 100% zero-emissie. Ze investeren volop in elektrisch transport. Ook nemen zij deel aan diverse samenwerkingsprojecten, zoals bijvoorbeeld een proefproject dat voorziet in de omschakeling van diesel naar waterstof.

Wat doet Vlot Logistics op het gebied van inclusie?

Binnen Vlot is de term sociaal ondernemen iets dat in het DNA zit. Zij vinden het enorm belangrijk kansen te bieden aan mensen. Zo’n 15% van het totaal aan medewerkers bestaat uit leerlingen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo hebben zij een eigen Vlot Academy waarin ze jonge werknemers in een BBL constructie incompany opleiden tot volwaardige medewerkers. Een deel van de werkzaamheden is uitermate geschikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op in te zetten. Dit vereist echter altijd maatwerk en hierin trekken zij heel graag op met adviseurs, jobcoaches en consulenten. Zowel de leerlingen als de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zien zij echter als volwaardige collega’s en zijn net zo goed onderdeel van ‘de familie’, als de rest van onze medewerkers.

Wat betekent ondernemen met impact voor mij?

"Wij willen sociaal ondernemen met zoveel mogelijk oog voor onze klanten, het milieu en al onze medewerkers. We zien het als onze plicht hier zorgvuldig mee om te gaan en goed na te denken over wat we aan toekomstige generaties willen nalaten".