Toegankelijkheidverklaring

WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden wil deze website zo toegankelijk mogelijk maken. Hiervoor volgen we de richtlijnen van de overheid. Op dit moment heeft de website een toegankelijkheidstatus B 'voldoet gedeeltelijk'. In de toegankelijkheidsverklaring staat aan welke eisen wij nog niet voldoen. Status toegankelijkheidslabel van WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.


Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Controle vóór plaatsing op de website: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd of gaan dit op korte termijn doen. 
  • De website wordt regelmatig getest op toegankelijkheid door een derde partij.

Contact

Heeft u ideeën om de toegankelijkheid van onze website beter te maken?  Laat het ons weten via baanbrekend@drechtsteden.nl