Wijziging per 1 juli 2023 Breed Offensief

Breed Offensief is een verzameling van wetswijzingen die het voor werknemers met een arbeidsbeperking makkelijker moet maken werk te vinden en te behouden. Maar ook voor u als werkgever wordt het makkelijker om mensen met een beperking in dienst te nemen of om huidige werknemers meer ondersteuning te bieden. Met Breed Offensief is elke gemeente verplicht een gevarieerd aanbod aan werkvoorzieningen en ondersteuning voor deze werknemers en hun werkgevers duidelijk vast te leggen in een zogenaamde Re-integratieverordening. Hierin staan bijvoorbeeld voorzieningen die de mobiliteit van en naar het werk vergroten, voorzieningen voor iemand die visuele of motorische beperkingen heeft en/of iemand werkbegeleiding nodig heeft. Samen met u en de werknemer gaan we in gesprek om goed te bepalen welke ondersteuning uw werknemer nodig heeft. En welke voorziening het werken met een beperking duurzaam mogelijk maakt in uw bedrijf. Geen standaard, maar maatwerk.


Daarnaast zijn er vanaf 1 juli een aantal concrete aanpassingen. Deze leest u hieronder. 


1. De verruiming van de doelgroep voor loonkostensubsidie.

Nieuw is dat een werknemer die al werkzaam bij u is nu ook na werkaanvaarding in aanmerking kan komen voor loonkostensubsidie. Dat mocht eerder niet, maar kan vanaf 1 juli 2023 wel. De doelgroep voor loonkostensubsidie is dus verruimd. Als binnen zes maanden, na begin van het dienstverband, blijkt dat deze medewerker mogelijk verminderde loonwaarde heeft dan kan alsnog loonkostensubsidie ingezet worden. De aanvraagperiode is hiermee verruimd. 


2. Nieuwe regels bij verhuizing van een werknemer met loonkostensubsidie.

Tot nu toe bleef bij een verhuizing van een werknemer de gemeente, die loonkostensubsidie toegekend heeft, deze ook doorbetalen aan de werkgever na de verhuizing. Het kon dus voorkomen dat een werknemer van Rotterdam naar de Drechtsteden verhuisde. Dan veranderde er voor u niets. U bleef de loonkostensubsidie voor deze werknemer vanuit gemeente Rotterdam ontvangen. Dit verandert per 1 juli 2023. In het voorbeeld van de verhuizing van Rotterdam naar de Drechtsteden ontvangt u nu de loonkostensubsidie van ons. U hoeft hiervoor niets te doen. Gemeente Rotterdam neemt in dit geval contact met ons op voor de administratieve afhandeling hiervan en wij zullen uw nieuwe contactpersoon worden.


3. De vergoeding voor werkbegeleiding, die per 1 juli 2023 wijzigt.

Wat ook per 1 juli 2023 wijzigt is de vergoeding voor werkbegeleiding. De berekening van deze vergoeding hebben we wat eenvoudiger gemaakt, door gebruik te maken van een vast bedrag per begeleide werknemer. Gebaseerd op de gemiddelde begeleidingsbehoefte van alle werknemers die met behulp van loonkostensubsidie werken. Dit betekent dat u voor elke werknemer, waarvoor vastgesteld is dat een vergoeding voor de werkbegeleiding noodzakelijk is, € 295,- per maand krijgt, gebaseerd op een fulltime contract. 


4. De mogelijkheid om alle afspraken over werkbegeleiding en de vergoeding hiervan op te nemen in een subsidieovereenkomst.

Heeft u 15 of meer medewerkers in dienst waarvoor uw loonkostensubsidie ontvangt? En waarvan meerdere medewerkers ook werkbegeleiding nodig hebben? Dan stellen we voor u een subsidieovereenkomst op. Hierin komen afspraken te staan over een vast bedrag per jaar voor de werkbegeleiding. Hierover informeren we u natuurlijk graag als u daar behoefte aan hebt. Neem hiervoor contact op met WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden.

Begeleiding