Arbeidsmarktregio Drechtsteden ontvangt ESF REACT-EU subsidie voor re-integratie en arbeidstoeleiding

ESF-subsidie

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ruim 2,6 miljoen euro ESF-subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU van het Europees Sociaal Fonds toegezegd aan arbeidsmarktregio Drechtsteden over de periode 2020 t/m 2022. De ESF-subsidie wordt door de gemeenten in Drechtsteden gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stapsgewijs (dichter) naar werk te begeleiden d.m.v. re-integratiedienstverlening (casemanagement) en door het ROC Da Vinci College om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. 

De ESF-gerechtigde deelnemers waarvoor de subsidie is ingezet zijn o.a. jongeren, 50-plussers, nuo-ers, vreemdelingen, arbeidsbelemmerden en uitkeringsgerechtigden. 
Arbeidsmarktregio Drechtsteden wordt gevormd door: Centrumgemeente Dordrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.


De arbeidsmarktregio Drechtsteden heeft ongeveer 16.000 geregistreerde werkzoekenden en wil dit aantal graag terugdringen. Nu gemeenten minder geld ontvangen van het rijk is het extra belangrijk andere bronnen aan te boren. Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio heeft Dordrecht de ESF REACT-EU subsidie mede namens de regiogemeenten en het Da Vinci College aangevraagd.


Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Hiermee is het één van de belangrijkste subsidiemogelijkheden om het arbeidsmarktbeleid te bevorderen.


Voor Centrumgemeenten in Nederland is ruim € 180 miljoen subsidie beschikbaar gesteld vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor de periode 2020-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. 


De extra ESF REACT-EU middelen worden aangewend om de brede kwetsbare ESF-doelgroep uitkeringsgerechtigden -waaronder jongeren < 28 jaar, arbeidsbelemmerden, 50-plussers, vreemdelingen/statushouders en nuo-ers- binnen de context van COVID-19 te bereiken en stapsgewijs toe te leiden naar arbeidsparticipatie/betaald werk. 


Er is ingezet op re-integratiedienstverlening/casemanagement, bestrijding jeugdwerkloosheid, arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing.