Baanbrekend Detacheren

Logo baanbrekend detacheren

Baanbrekend Detacheren is het detacheringsbureau waar mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen! 

De doelstelling van Baanbrekend Detacheren is om de stap van tijdelijk naar vast werk te verkleinen. Nadat er via WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden (WSP BBD)  een geschikte tijdelijke werkplek is gevonden, komt de werknemer in dienst van Baanbrekend Detacheren. Via ons gaan werknemers aan de slag op de nieuwe werkplek. In de detacheringsperiode begeleiden we de werknemer en ondersteunen de werkgever bij de administratieve  zaken. 


Kiest u voor detacheren via Baanbrekend Detacheren? Dan komt de werknemer bij u werken, vanuit een dienstverband bij Baanbrekend Detacheren. Wij sluiten met uw organisatie een detacheringsovereenkomst af, waarin we afspraken maken over de inhoud van het werk, de looptijd en het tarief. 


De dagelijkse leiding op de werkvloer ligt in handen van uw organisatie. Wij begeleiden de werknemer in zijn of haar ontwikkeling en ontzorgen u door de verloning, de HRM taken en administratieve zaken uit handen te nemen. Ook in het geval van ziekte nemen wij de begeleiding van de werknemer op ons (Wet Verbetering Poortwachter ).


Het uurtarief dat u betaald is afgestemd op de mogelijkheden van de medewerker en de taken die de medewerker binnen uw organisatie verricht. Wij verrekenen de loonkostensubsidie binnen dit tarief en berekenen geen uren door in geval van ziekte en verlof. U ontvangt van ons per maand een factuur op basis van de gewerkte uren van de afgelopen maand. 


Indien u tijdens of aan het eind van de detachering een medewerker van ons in dienst wilt nemen dan kunt u uiteraard gebruik maken van de baanbonus en de NoRisk polis. Lees hier  meer over deze regelingen. Ook de gemaakte afspraken over jobcoaching lopen dan door.


  • Heeft u vragen over uw lopende detacheringen, dan kunt u contact opnemen met Baanbrekend Detacheren. Dit kan via telefoonnummer 085 – 070 73 01 of via e-mail backoffice@baanbrekenddetacheren.nl.
  • Baanbrekend Detacheren hanteert de volgende PDF-bestandalgemene voorwaarden. 
  • Als u een vacature uit wilt zetten kunt u contact opnemen met WSP BBD of via telefoonnummer 078 - 770 87 70.
  • Video Cao Aan de Slag - Cedris

Als u bij Baanbrekend Detacheren in dienst komt, start u met een arbeidsovereenkomst voor 7 maanden. Dit tijdelijke contract kan 2 keer verlengd worden tot in totaal 3 jaar. 


In deze periode kijken we samen naar uw mogelijkheden voor vast werk bij een werkgever. Waar mogelijk helpen we die realiseren. We begeleiden u en geven u de mogelijkheid om trainingen en opleidingen te volgen. Als het nodig is, kunt u gebruik maken van jobcoaching. 


U krijgt een arbeidsovereenkomst voor een vaste periode met een vast aantal uren per week. We werken volgens de Cao Aan de Slag, die speciaal gericht is op mensen met een arbeidsbeperking. Ook bouwt u vanaf de eerste dag dat u bij ons in dienst bent pensioen op. 


Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Baanbrekend Detacheren. Dit kan via telefoonnummer 085 – 070 73 01 of via e-mail backoffice@baanbrekenddetacheren.nl.