Schilder

Social Return on Investment

De zeven Drechtsteden gemeenten willen samen met u investeren in een gezonde arbeidsmarkt met werkgelegenheid voor alle inwoners. Bij de aanbesteding van onze opdrachten passen wij daarom social return toe. Dit betekent dat u als opdrachtnemer voor een vooraf afgesproken percentage van de opdrachtsom mensen inzet met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat of kandidaten is bepalend voor het bedrag dat na hun inzet in mindering wordt gebracht op de totale social return som.

Een speciale unit binnen WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden (Unit SROI) houdt zich bezig met Social Return. Door deze unit is in samenwerking met Dordtmij een filmpje gemaakt, waarin de werkzaamheden in de Bouw & Infra in beeld worden gebracht. Benieuwd naar dit filmpje? Klik hier.


Met social return willen de zeven Drechtsteden gemeenten hun mogelijkheden, om via inkoop meer werkgelegenheid  en social impact te creëren, voor de inwoners vormgeven. Dit doen zij samen met uw bedrijf. Daarom vragen wij gecontracteerde opdrachtnemers een bijdrage te leveren. Dit kan door meer mensen aan het werk te helpen of door maatwerkoplossingen. Denk in het laatste geval aan bijvoorbeeld het leveren van een financiële bijdrage aan sociaal maatschappelijk doelen binnen de Drechtsteden. Zodanig dat de inwoners daar direct profijt van hebben.
Ook binnen de Drechtsteden zijn mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om weer op de arbeidsmarkt een plek te vinden. Denk bijvoorbeeld aan oudere werkzoekenden die een zee aan kennis en ervaring hebben, maar veelal door omstandigheden al wat langer thuis zitten. Of aan mensen met een arbeidsbeperking die met een kleine aanpassing op de werkvloer weer goed kunnen functioneren. Nieuw op de arbeidsmarkt zijn de statushouders; mensen die extra steun nodig hebben om een nieuwe toekomst op te bouwen.

De mogelijkheden zijn divers, maar de adviseur social return bespreekt met u altijd de mogelijkheden van de inzet van kandidaten op werk. Wanneer dit niet, of gedeeltelijk niet lukt, worden met u de alternatieven besproken. Uw kennis en kunde van uw bedrijf en onze kennis van de arbeidsmarkt en kandidaatgroepen vormen de basis voor een goede en duurzame samenwerking gedurende de looptijd van uw project met de Drechtsteden.

Wij onderscheiden twee kandidaatgroepen. Wij kijken eerst samen met u of het mogelijk is kandidaten in te zetten uit kandidaatgroep 1. Dat zijn de mensen die onze steun het hardst nodig hebben om weer op betaald werk ingezet te kunnen worden. Door ons bouwblokken principe zijn deze kandidaten voor u als werkgever financieel het meest aantrekkelijk. Lukt dit niet dan komen de kandidaten uit kandidaatgroep 2 in aanmerking.

De bedragen die achter de kandidaten staan kunt u aftrekken van uw social return verplichting.

Kandidaatgroep 1
a. Werkzoekenden in de bijstand: een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 44.500. ( € 27,00 per gewerkt uur).
b. Werkzoekenden die deelnemen aan D'Akademie: een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 49.500. (€ 30,00 per gewerkt uur).
c. Werkzoekenden met een Wajonguitkering: een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 37.800. (€ 23,00 per gewerkt uur).
d. Werkzoekenden met een doelgroep verklaring, inclusief VSO jongeren: een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 37.800. (€ 23,00 per gewerkt uur).
e. Werkzoekenden ouder dan 50 jaar: een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 48.600. (€ 29,50 per gewerkt uur).
f. Werkzoekende statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning): een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 54.000. (32,75 per gewerkt uur).
g. Werkzoekenden zonder recht op uitkering maar wel ingeschreven als werkzoekende bij de Drechtsteden: een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 16.200. (€ 10,00 per gewerkt uur).

Kandidaatgroep 2
h. Werkzoekenden met een ww-uitkering: een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 16.200. (€ 10,00 per gewerkt uur).
i. Werkzoekenden met een WIA/WAO achtergrond: een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 32.400. (€ 20,00 per gewerkt uur).
j. Kandidaten die een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen: een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 10.800. (€ 6,50 per gewerkt uur).
k. Kandidaten die een Beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen: een fulltime kandidaat vertegenwoordigt op jaarbasis € 5.400. (€ 3,25 per gewerkt uur).


Natuurlijk is bovenstaande opsomming niet uitputtend. Heeft uw bedrijf ideeën hoe het anders kan, dan is dit uiteraard bespreekbaar.

De adviseur gaat er van uit dat invulling altijd mogelijk is en hoopt op een constructieve samenwerking met u en uw bedrijf. Lukt dat niet, of als u er van af wilt zien dan wordt dit voorgelegd aan de opdrachtgever en kan deze beslissen het openstaande bedrag in mindering te brengen op uw eindafrekening. Social return is niet vrijblijvend.

  • Bijdrage aan uw maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
  • Kosteloze werving voor nieuw personeel
  • Scholingsmogelijkheden voor personeel in uw branche

Overige informatie

Wanneer invulling met kandidaten uit de diverse kandidaatgroepen niet, of niet volledig mogelijk blijkt, dan kan u in overleg met WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden kiezen voor een alternatieve invulling van uw social return verplichting. De adviseur Social Return kan u adviseren op welke wijze een alternatieve invulling kan plaatsvinden.

Voor de invulling van uw social return verplichting kunt u verder kijken dan de opdracht waarvoor deze afspraak geldt. Bent u nog op zoek naar de juiste kracht op uw administratie of in de catering? Wie doet bijvoorbeeld bij u de schoonmaak, of het onderhoud van het groen rondom uw bedrijf? Is een van uw leveranciers of opdrachtgevers op zoek naar personeel? Dit zijn allemaal kansen om uw social return verplichting in te vullen.

Via de brochure Social Return on Investment krijgt u informatie over social return in het algemeen en inzet van kandidaten in het bijzonder. Daarnaast een verhaal uit de praktijk en contactgegevens.


PDF-bestandBrochure Social Return on Investment

Heeft u vragen over de invulling van social return of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de adviseurs social return Diana Adriaansen en John van Pelt van WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden. Zij zijn bereikbaar via:


Diana Adriaansen

E-mail: ae.adriaansen@drechtsteden.nl
Tel: 06 81 61 81 46

John van Pelt

E-mail: jm.pelt@drechtsteden.nl
Tel: 06 52 80 38 25