Spring naar inhoud

Social Return on Investment

De zeven Drechtsteden gemeenten willen samen met u investeren in een gezonde arbeidsmarkt met werkgelegenheid voor alle inwoners. Bij de aanbesteding van onze opdrachten passen wij daarom social return toe. Dit betekent dat u als opdrachtnemer voor een vooraf afgesproken percentage van de opdrachtsom mensen inzet met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat of kandidaten is bepalend voor het bedrag dat na hun inzet in mindering wordt gebracht op de totale social return som.
Met social return willen de zeven Drechtsteden gemeenten hun mogelijkheden, om via inkoop meer werkgelegenheid  en social impact te creëren, voor de inwoners vormgeven. Dit doen zij samen met uw bedrijf. Daarom vragen wij gecontracteerde opdrachtnemers een bijdrage te leveren. Dit kan door meer mensen aan het werk te helpen of door maatwerkoplossingen. Denk in het laatste geval aan bijvoorbeeld het leveren van een financiële bijdrage aan sociaal maatschappelijk doelen binnen de Drechtsteden. Zodanig dat de inwoners daar direct profijt van hebben.
Ook binnen de Drechtsteden zijn mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om weer op de arbeidsmarkt een plek te vinden. Denk bijvoorbeeld aan oudere werkzoekenden die een zee aan kennis en ervaring hebben, maar veelal door omstandigheden al wat langer thuis zitten. Of aan mensen met een arbeidsbeperking die met een kleine aanpassing op de werkvloer weer goed kunnen functioneren. Nieuw op de arbeidsmarkt zijn de statushouders; mensen die extra steun nodig hebben om een nieuwe toekomst op te bouwen.

Een speciale unit binnen Baanbrekend Drechtsteden (Unit SROI) houdt zich bezig met Social Return. Door deze unit is in samenwerking met Dordtmij een filmpje gemaakt, waarin de werkzaamheden in de Bouw & Infra in beeld worden gebracht. Benieuwd naar dit filmpje? Klik hier.

Bent u benieuwd naar hoe Dordtmij mensen aan werk helpt? Bekijk dit filmpje. En ter inspiratie een filmpje van gemeente Hilversum hoe zij, in dit geval, omgaat met het helpen van statushouders aan werk.

De mogelijkheden zijn divers, maar de adviseur social return bespreekt met u altijd de mogelijkheden van de inzet van kandidaten op werk. Wanneer dit niet, of gedeeltelijk niet lukt, worden met u de alternatieven besproken. Uw kennis en kunde van uw bedrijf en onze kennis van de arbeidsmarkt en kandidaatgroepen vormen de basis voor een goede en duurzame samenwerking gedurende de looptijd van uw project met de Drechtsteden.

Wij onderscheiden twee kandidaatgroepen. Wij kijken eerst samen met u of het mogelijk is kandidaten in te zetten uit kandidaatgroep 1. Dat zijn de mensen die onze steun het hardst nodig hebben om weer op betaald werk ingezet te kunnen worden. Door ons bouwblokken principe zijn deze kandidaten voor u als werkgever financieel het meest aantrekkelijk. Lukt dit niet dan komen de kandidaten uit kandidaatgroep 2 in aanmerking.

De bedragen die achter de kandidaten staan kunt u aftrekken van uw social return verplichting.

Kandidaatgroep 1
a.    Werkzoekenden met een WWB-uitkering (35.000 euro voor een fulltime kandidaat op jaarbasis)
b.    Wajong kandidaten (waarde 35.000 euro voor een fulltime kandidaat op jaarbasis)
c.    Kandidaten met een doelgroep verklaring, inclusief VSO jongeren  (waarde 35.000 euro voor een fulltime kandidaat op jaarbasis)
d.    Werkzoekenden ouder dan 50 jaar (waarde 45.000 voor een fulltime kandidaat op jaarbasis)
e.    Werkzoekenden die door Baanbrekend Drechtsteden aangemerkt kunnen worden als "statushouder" en worden ingezet op betaald werk (waarde 50.000 euro voor een fulltime kandidaat op jaarbasis)

Kandidaatgroep 2
f.    Werkzoekenden met een WW-uitkering (waarde 15.000 euro voor een fulltime kandidaat op jaarbasis)
g.    Kandidaten behorend tot de WIA/WAO (30.000 euro voor een fulltime kandidaat op jaarbasis)
h.    Leerlingen op een BBL-traject (waarde 10.000 euro voor een fulltime kandidaat op jaarbasis)
i.    Leerlingen op een BOL-traject of stagiaires van een erkende opleiding (waarde 5.000 euro voor een fulltime kandidaat op jaarbasis)


Natuurlijk is bovenstaande opsomming niet uitputtend. Heeft uw bedrijf ideeën hoe het anders kan, dan is dit uiteraard bespreekbaar.

De adviseur gaat er van uit dat invulling altijd mogelijk is en hoopt op een constructieve samenwerking met u en uw bedrijf. Lukt dat niet, of als u er van af wilt zien dan wordt dit voorgelegd aan de opdrachtgever en kan deze beslissen het openstaande bedrag in mindering te brengen op uw eindafrekening. Social return is niet vrijblijvend.

  • Bijdrage aan uw maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
  • Kosteloze werving voor nieuw personeel
  • Scholingsmogelijkheden voor personeel in uw branche

Overige informatie

Wanneer invulling met kandidaten uit de diverse kandidaatgroepen niet, of niet volledig mogelijk blijkt, dan kan u in overleg met Baanbrekend Drechtsteden kiezen voor een alternatieve invulling van uw social return verplichting. De adviseur Social Return kan u adviseren op welke wijze een alternatieve invulling kan plaatsvinden.

Voor de invulling van uw social return verplichting kunt u verder kijken dan de opdracht waarvoor deze afspraak geldt. Bent u nog op zoek naar de juiste kracht op uw administratie of in de catering? Wie doet bijvoorbeeld bij u de schoonmaak, of het onderhoud van het groen rondom uw bedrijf? Is een van uw leveranciers of opdrachtgevers op zoek naar personeel? Dit zijn allemaal kansen om uw social return verplichting in te vullen.

Via de brochure Social Return on Investment krijgt u informatie over social return in het algemeen en inzet van kandidaten in het bijzonder. Daarnaast een verhaal uit de praktijk en contactgegevens.


PDF-bestandBrochure Social Return on Investment

Heeft u vragen over de invulling van social return of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de adviseurs social return van Baanbrekend Drechtsteden. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 078 770 87 70. Mailen kan ook naar sroi@drechtsteden.nl.