Social Impact (Award)

Het realiseren van 'social impact' speelt een steeds belangrijkere rol bij ondernemingen in de Drechtsteden. Met de Social Impact Award zetten we de ondernemer met de grootste maatschappelijke relevantie in het zonnetje. Met deze award willen we zowel andere werkgevers inspireren als laten zien dat social impact ook economische impact kan hebben.


WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden nomineert ondernemingen die laten zien dat een gezonde bedrijfsvoering prima samen kan gaan met het aan het werk helpen van mensen met een beperking. 


"Ik ben heel blij met alle sociale ondernemers in onze regio. En dat mogen er nog meer worden. Sociaal ondernemers zijn onmisbaar, omdat zij ook mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen, ofwel mensen die anders aan de kant staan. Het hebben van werk biedt voor deze mensen een goede basis om een zelfstandig(er) bestaan op te bouwen en actief aan de samenleving deel te nemen" (Peter Heijkoop, Portefeuillehouder Werk & Inkomen van de Drechtsteden).


Social Impact Award

Een onafhankelijke jury bepaalt welke ondernemer de Social Impact Award in de wacht sleept. De prijzen bestaan uit een fysieke award, een geldbedrag én een interview in een (werkgevers)magazine.


- Terugblik 2019

Dat sociaal ondernemen een steeds grotere rol speelt in de Drechtsteden blijkt wel uit het aantal genomineerden in 2019. Waren het in 2018 nog 31 sociaal ondernemers die in aanmerking kwamen voor het winnen van de Social Impact Award; in 2019 waren dat er maar liefst 55! De genomineerden werden verdeeld over 3 categorieën: Bedrijven met minder dan 50 werknemers, bedrijven met 50 tot 150 werknemers en bedrijven met meer dan 150 werknemers. In de 1e categorie ging FRS Fietsen uit Zwijndrecht er met de award vandoor. In de middelste categorie won DordtMij uit Dordrecht en in de categorie, met daarin de bedrijven met de meeste werknemers, wonnen Jumbo Sterrenburg uit Dordrecht en De Lange Wei uit Hardinxveld-Giessendam.


> Werknemer uitgelicht: Shemene in beeld


- Terugblik 2018

In 2018 hebben we voor de tweede keer de Social Impact Award uitgereikt. De meest sociale ondernemer was, volgens de jury, Taxi Stam BV. Peute ging er met de publieksprijs vandoor.


> Werknemer uitgelicht: Marcello in beeld


Sociaal ondernemers in beeld

Naast Taxi Stam BV en Peute zijn er vele andere sociaal ondernemers actief. Bedrijven die ook mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. Het hebben van werk biedt voor deze mensen een goede basis om een zelfstandig(er) bestaan op te bouwen en actief aan de samenleving deel te nemen. We laten deze ondernemers graag zelf aan het woord. In onderstaand filmpje leggen de ondernemers uit wat social impact voor hen betekent:

> Sociaal ondernemers in beeld (2018).


Dag/Week van de 1000 Voorbeelden

Op de Dag of in de Week van de 1000 voorbeelden staan inclusiviteit, diversiteit en sociaal ondernemen centraal. Landelijk vieren we dat samen met de vlootpartners, werkgeversservicepunten (WSP’s), gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners. Dit doen we met evenementen rond de Banenafspraak. Tijdens deze dag/week bedanken we werkgevers, die ook in de huidige periode kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Door het tonen van deze Best Practices willen we andere werkgevers inspireren. De dag/week van de 1000 Voorbeelden is een initiatief van MKB Nederland, LTO Nederland en VNO NCW.


> Klik hier voor meer informatie over de landelijk Dag/Week van de 1000 Voorbeelden.


- Terugblik 2020


> Klik hier voor het terugkijken van de webinar met Marjolein ten Hoonte


> Sociaal ondernemer uitgelicht: Maja Roubos van De Lange Wei

> Sociaal ondernemer uitgelicht: Jan Rademaker van Dordtmij

> Sociaal ondernemer uitgelicht: Farhad Hosseini van FRS Fietsen

> Sociaal ondernemer uitgelicht: Jeroen Lemkes van Jumbo Sterrenburg


PDF-bestand> Artikel in AD: Zo helpen de Drechtsteden duizenden inwoners met een beperking aan een betaalde baan

PDF-bestand> Artikel AD: Deze ondernemers in de Drechtsteden nemen mensen met een beperking dolgraag in dienst

PDF-bestand> Artikel AD: Dordtse Shemene (24) werd steevast afgewezen om haar beperking, nu floreert ze als conciërge


#sociaalondernemen

#inclusiviteit
#socialimpact

#werkgeversservicepunt
#baanbrekenddrechtsteden
#weekvande1000voorbeelden

#weekvanhetsociaalondernemen
#diversiteit
#breedoffensief
#samenvoordeklant
#arbeidsmarkt
#iedereenteltmee