Loonkostenvoordeel voor werkgevers. Interessant voor u?

Lasser

Voor u als werkgever wordt het nóg aantrekkelijker om werknemers, van 56 jaar of ouder, in dienst te nemen. Uw voordeel kan wel oplopen tot € 6.000,-. Sinds 1 januari 2018 is het loonkostenvoordeel (LKV) van kracht. Het LKV vervangt de premiekorting oudere werknemer.


Wat is het LKV voor oudere werknemers?

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Werkgevers kunnen voor 1 of meer werknemers recht hebben op dit loonkostenvoordeel betreffende oudere werknemers.

Hoe hoog is het LKV?

Hoeveel loonkostenvoordeel u ontvangt, is afhankelijk van de doelgroep waartoe de werknemer behoort. Voor de doelgroep oudere werknemers (56 jaar en ouder) geldt € 3,05 per verloond uur, tot een totaalbedrag van € 6000,- per jaar. Dit kan 3 jaar achter elkaar.


Doelgroepverklaring

Om in aanmerking te komen voor loonkostenvoordeel is het de bedoeling dat uw werknemer, binnen 3 maanden na indiensttreding, een Doelgroepverklaring aanvraagt. Voor de werknemer geldt het volgende:
•    Hij/zij is bij indiensttreding 56 jaar of ouder, maar heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
•    Hij/zij heeft in de maand voorafgaand aan de indiensttreding een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
•    Hij/zij is in de 6 maanden voorafgaand aan indiensttreding niet in dienst geweest bij uw organisatie.
•    Hij/zij heeft bij u een reguliere baan en wordt daarvoor betaald.

PDF-bestandAanvraagformulier Doelgroepverklaring oudere werknemer