Spring naar inhoud
Man op poetsmachine

Genomineerden Social Impact Award 2018

Ze zijn bekend...! De genomineerden voor de Social Impact Award. Zij maken zowel kans op de Vakjuryprijs als op de Publieksprijs. Hieronder vindt u een overzicht van de 31 genomineerden, inclusief bedrijfsinformatie. Ontdek waarom deze sociaal ondernemers zijn genomineerd.

Dit zijn wij

Assembly Partner levert industriële elektronica op maat. Met evenveel aandacht voor mens, natuur en samenleving als voor een perfect product, proces, prijs en plezierige samenwerking. Industriële elektronica van, voor en door mensen. Er werken honderdzes medewerkers bij AssemblyPartner. Vijftien daarvan zijn gedetacheerd via Baanbrekend en tweeënzeventig via Drechtwerk. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden negenentwintig kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Wij zijn een voorbeeld van een private sociale onderneming die laat zien dat mensen met een arbeidsbeperking ook in een hoogwaardig technologisch bedrijf kunnen werken. Daarmee zijn we een voorbeeld in de regio voor andere ondernemingen. Waar een wil is, is ook een winstgevende weg voor alle partijen!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we sociaal ondernemen in onze missie verankerd hebben. Wij zijn een voorbeeld van een inclusieve onderneming. We laten dat zien en zijn een voorbeeld voor andere ondernemers.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment vijftien kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.

We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... Onze oorsprong ligt bij Drechtwerk waar Assembly Partner een onderdeel van vormde. Wij kennen alle bijzonderheden, de aanpak en methoden om mensen kansrijk en waardevolle medewerkers te maken.
...En begeleiden hem of haar. Wij deden de jobcoaching eerder zelf, maar sinds kort hebben we een speciale jobcoach voor de begeleiding van de medewerkers.

En dit levert het op!

Werknemersvaardigheden. De ontwikkelingen zijn heel verschillend. Belangrijk is dat we alle werknemers belangrijke werknemersvaardigheden hebben bijgebracht. Daardoor zijn zij van toegevoegde waarde voor onze onderneming. Maar nog belangrijker is dat ze meer eigenwaarde hebben gekregen en weer perspectief zien.
De afstand tot de arbeidsmarkt is verdwenen! We hebben er gemotiveerde en loyale medewerkers bijgekregen.

Website

Dit zijn wij

Azteco Electronics B.V. is gespecialiseerd in assemblage en het testen, reinigen en coaten van hoogwaardige elektronica. Wij zijn in staat om snel van projecten te wisselen, zodat zelfs het produceren van 'seriegrootte één', zoals dat heet in onze branche, mogelijk is. Bij ons zijn in totaal drieënveertig medewerkers in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden twaalf kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Wij hebben medewerkers die blij zijn met hun plek bij ons. Wij vinden zelf dat we niets bijzonders doen en willen ons graag op deze manier inzetten. De nominatie op zich is voor ons al een teken dat wij de juiste weg zijn ingeslagen. Als onze inspanningen ook nog beloond worden met een award, dan is dat voor ons allemaal een kroon op het werk op sociaal gebied.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… er bij ons in het bedrijf veel verschillende doelgroepen vanuit Baanbrekend Drechtsteden aan het werk zijn. Wij hebben, gelet op onze bedrijfsgrootte, relatief veel medewerkers, die bij ons binnenkwamen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de vele verschillende doelgroepen en medewerkers in ons bedrijf creëren we een hecht team.  Wij vinden het belangrijk om ook op sociaal gebied betrokken te zijn bij de maatschappij en zijn erg blij met deze aanpak en de resultaten die we daarmee behalen.

Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment twaalf kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… door kandidaten te zoeken die passen bij onze werkzaamheden. Dat doen we door in goed overleg met Baanbrekend Drechtsteden onze wensen en eisen bij de aangeboden werkzaamheden neer te leggen. Zij zoeken de meest passende kandidaat, die hierin zijn werkplezier kan uiten.
...En begeleiden hem of haar. We zorgen voor algemene begeleiding en geven een korte interne opleiding. Daarbij leren we de nieuwe medewerkers de kneepjes van het vak, totdat zij alle functietaken beheersen. De kennis van de medewerker zelf zetten we ook in voor algemene taken. Zo  proberen we samen tot een win-winsituatie te komen, met een goed functionerende nieuwe medewerker op de juiste plek. Soms verzorgen we ook één-op-één begeleiding. Dat doen we bijvoorbeeld als we merken dat de kennis  van de medewerker niet helemaal tot zijn recht komt bij ons. Of als de taken zo specifiek zijn dat één-op-één begeleiding nodig is.

En dit levert het op!

Medewerkers die groeien binnen onze organisatie! Wat voor ons het belangrijkst is, is dat we zien dat zij (weer) met plezier werken en mooie producten maken. We doen ons best om krachten te vinden die passen bij onze taken. We willen als bedrijf mensen werk geven. Dat is één van de doelen van onze onderneming. We zien dat de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich bij ons sterker gaan voelen. Daardoor komen ze ook sterker in de maatschappij te staan.
Onze organisatie verbreedt zich, maatschappelijk gezien. Ook dat is een heel belangrijk resultaat. Mede door een goede verhouding tussen kandidaten met een afstand op de arbeidsmarkt en andere medewerkers ontstaat er een mooi bedrijf en een mooie mentaliteit!

Website

Dit zijn wij

Bike Store Dordrecht B.V. verzorgt de verkoop en reparatie van fietsen. Wij zijn een frisse, jonge lifestyle winkel met een zeer ruim assortiment en een knipoog naar super trendy fietsen en accessoires. Wij hebben meerdere vestigingen in Dordrecht. Bij ons werken acht tot tien medewerkers. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden zeven kandidaten aan. Drie daarvan zijn nog bij ons.


Stemt u op ons?

Wij werken actief samen met Baanbrekend Drechtsteden en hebben al een aantal geslaagde kandidaten. We vinden het belangrijk om verantwoord te ondernemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te geven. De nominatie waarderen we enorm.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we iedereen de kans geven om aan de slag te gaan binnen de arbeidsmarkt. Tot nu toe heeft dat mooie resultaten opgeleverd, waar wij oprecht trots op zijn.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment drie kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... De belangrijkste voorbereiding is het maken van goede afspraken. We bepreken de wederzijdse verwachtingen van tevoren goed. Zo voorkomen we een teleurstelling. Verder kijken we naar wat de nieuwe medewerker nodig heeft. Daar maken we ruimte voor binnen de onderneming en binnen de werkzaamheden.
...En begeleiden hem of haar. Het is belangrijk om de medewerker te zien, te horen en net wat verder te kijken dan de oppervlakte. Daarnaast is het belangrijk om wederzijds vertrouwen op te bouwen, zodat de medewerker zich vrij voelt om zijn stem te laten horen. Met regelmaat terugkomende begeleidingsgesprekken zijn daarbij heel belangrijk.

En dit levert het op!

Betrouwbare en betrokken medewerkers! Iedere medewerker heeft zijn eigen ontwikkeltraject. Of het nu het opbouwen van werkritme en ervaring is, het leren van het vak of het terugkeren op de arbeidsmarkt. De huidige medewerkers hebben zich inmiddels ontwikkeld tot betrouwbare en betrokken medewerkers, met gevoel voor het vak. Ze kennen hun verantwoordelijkheden en nemen die ook. Ze blijven zich ontwikkelen. Het geeft voldoening als je iemand ziet slagen en een onderdeel ziet worden van het team.

Website

Dit zijn wij

BMN De Klerk is een bouwmaatschappij. Van woningbouw, industrie en utiliteitsbouw tot onderhoud en verduurzamen van vastgoed. Ook produceren en leveren wij prefab betonnen elementen. Binnen de werkmaatschappij Novafront leveren wij kozijnen, ramen en deuren in hout en kunststof. Wij houden hiermee alles in eigen beheer. Bij ons zijn zesendertig mensen in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden twee kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Dat waarderen we. Maar eigenlijk hebben we door de succesvolle inzet van twee gewaardeerde Syrische statushouders onze winst al behaald. Zij zijn perfect geïntegreerd binnen ons bedrijf!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we met het in dienst nemen van statushouders een voorbeeld zijn in Hardinxveld-Giessendam en omgeving. Ons motto? "Denken in oplossingen in plaats van denken in problemen". Dat, samen met onze inzet, heeft zeker bijgedragen aan het succes.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment twee kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... Voor de plaatsing vindt eerst een werkstage binnen ons bedrijf plaats. Bij de statushouders zagen we tijdens die stage direct hun positieve werkethiek. Dat maakte dat zij door collega's al meteen gewaardeerd en geaccepteerd werden.
...En begeleiden hem of haar. We bieden begeleiding en vooral waardering vanuit het hele bedrijf.
Van de algemeen directeur, die vanaf het eerste moment nauw betrokken is geweest, tot het kantoorpersoneel, de administratie en de naaste collega's. Beide jongens hebben een vaste 'maat' op de werkvloer. Dat is hun vaste aanspreekpunt.

En dit levert het op!

Ontwikkeling op vele fronten. Beide kandidaten hebben zich ontwikkeld in hun werk. De één als productiemedewerker bij de afdeling prefab beton en als bouwplaats medewerker. De ander bij de afdeling machinale timmerwerken, als voorbewerker en spuiter. Ook op sociaal en taalkundig gebied hebben ze zich ontwikkeld.
Winst voor ons bedrijf. We zijn wij blij dat we met de twee kandidaten openstaande functies hebben kunnen invullen. Zeker gezien het tekort aan arbeidskrachten in onze branche. Ook het vergroten van de diversiteit op de werkvloer heeft positief uitgepakt. De cultuurverschillen zijn soms een eyeopener. We blijven van elkaar leren.

Website

Dit zijn wij

Het Buurt Service Team is een klantgerichte uitvoeringsorganisatie. We zijn gespecialiseerd in groenzorg, graffitiverwijdering, zwerfvuilbestrijding, het opruimen en schoonhouden van brandpoorten, onderhoud, assemblage en veel meer. Bij ons zijn er in totaal vijfenzestig fulltimers aan het werk. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden vijfentwintig kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Wij doen dit werk, met deze doelgroep, al heel lang en met succes. Oprecht, integer en met het hart op de juiste plek. Mensen denken misschien dat wij alleen papierprikkers in dienst hebben, maar we zijn door de jaren heen sterk veranderd. Sociaal ondernemen is onze corebusiness. We zijn ooit gestart als gesubsidieerd project vanuit de gemeente, maar nu al meer dan tien jaar een zelfstandig bedrijf. Wij geven mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans. We zijn een soort commerciële sociale werkvoorziening. Daar krijgen we graag erkenning voor!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we mensen helpen om werk te krijgen en te houden. We werken al vijfentwintig jaar met kwetsbare mensen. Wie gemotiveerd is, krijgt bij ons een kans. We bieden mensen vastigheid. Dus geen uitzendbureaus en geen oproepkrachten, maar een contract bij ons voor minimaal zeven maanden en achtendertig uur per week. Zo komt iemand volledig uit een uitkering. We zijn familiair en helpen mensen ook op persoonlijk vlak. Bijvoorbeeld met budgetcoaching of bij een verhuizing. Onlangs namen we een grote groep mensen in vaste dienst. Dat kan helaas niet voor iedereen, omdat we veel seizoenswerk doen. 


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment tweeëntwintig kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… Baanbrekend Drechtsteden vertelt ons wat we mogen verwachten. Wij bespreken met de kandidaat ook de verwachtingen over en weer. Natuurlijk is er weleens een mismatch. Hoe beter Baanbrekend Drechtsteden onze cultuur kent, des te beter de selectie. Wij kijken naar de persoon en zoeken daar passend werk bij. Vaak heb je na een gesprek van tien minuten al een redelijk beeld van iemand. Dat beeld wordt compleet, als iemand één of twee weken bij ons heeft proefgedraaid, met behoud van uitkering. Bij succes volgt een contract van minimaal zeven maanden. We zijn streng, maar rechtvaardig. Kom je niet opdagen? Dan krijg je een brief thuis met een waarschuwing. Ben je ziek? Dan schakelen we de arbo in. We bieden duidelijke kaders en een wekelijks contactmoment.  
...En begeleiden hem of haar met interne jobcoaching. Persoonlijke gesprekken, wekelijks contact en daarnaast veel begeleiding op het werk zelf door de teamleiders. Ook hebben we wekelijkse overleggen waarin we bespreken wat er gebeurd is op het werk. Verloopt alles veilig? Zijn er zaken die anders of beter kunnen? Ook bieden we persoonlijke begeleiding bij schulden en hulp bij verhuizen. Als mensen eens een auto of bus nodig hebben, mogen ze die lenen. We helpen ze bij het zoeken van woonruimte. We besteden echt aandacht aan de persoon en laten hen voelen dat ze gewaardeerd worden.


En dit levert het op!

Medewerkers die groeien. Voor veel mensen die lang niet gewerkt hebben, is het opnieuw opdoen van ritme en routine het belangrijkst. Daarnaast leren ze sociale vaardigheden, want je werkt vaak in teamverband. Niet iedereen heeft dezelfde ideeën. Hoe ga je daar mee om? En hoe gedraag je je richting je leidinggevende en collega's? Je ziet het gevoel van eigenwaarde toenemen, mensen bloeien op.
Je merkt ook dat mensen graag bezig zijn. Het werk is financieel niet altijd lonend, bijvoorbeeld door loonbeslag, maar werk is zoveel meer dan inkomen. Je hebt collega's, sociale contacten, een ritme en regelmaat. Dat is goed voor een mens. Stel dat je de neiging hebt om een biertje te drinken, dan kan dat door werk in ieder geval overdag niet meer.

Website

Dit zijn wij

Camping De Duinhoeve is een groene gezinscamping. Onze slogan is “Kamperen zoals kamperen bedoeld is, voor de hele familie”. Wij hechten aan ouderwetse normen en waarden. Tegelijkertijd gaan we met de tijd mee, met innovatieve faciliteiten. Bij ons zijn er (zonder de horeca en de supermarkt) in het laagseizoen negen werknemers. In het hoogseizoen wordt dat aantal ongeveer verdrievoudigd. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden één kandidaat aan.


Stemt u op ons?

Wij zijn een sociaal bedrijf, zonder dat we dat opgelegd krijgen. In onze onderneming hebben het sociale aspect en de teamspirit een hogere prioriteit dan onze kassa. Het is eigenlijk jammer dat je als bedrijf opvalt, als je op deze manier onderneemt. Wij gaan stug door. Dat is wellicht onze sleutel tot succes.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we qua mentaliteit een ouderwets bedrijf zijn. We hechten enorm aan normen en waarden. We zijn een bedrijf dat vanuit zichzelf maatschappelijk verantwoord onderneemt.


Zo gaan we te werk

Er werkt op dit moment één kandidaat bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van een kandidaat voor... We hebben over en met de huidige kandidaat diverse gesprekken gevoerd met de begeleiding van Baanbrekend Drechtsteden. 
...En begeleiden hem of haar met één op één begeleiding. Ons hoofd technische dienst neemt onze kandidaat op sleeptouw en geeft hem dagelijks de sturing die nodig is. Deze sturing zorgt ervoor dat hij zijn werkzaamheden goed uitvoert. Ook onze normen en waarden geven we mee in de begeleiding. Dat geeft onze kandidaat 'bagage' voor het leven.
 

En dit levert het op!

Een boost aan iemands persoonlijke ontwikkeling! We zien in de afgelopen tijd al een flinke ontwikkeling en die zet nog steeds door. Onze kandidaat is van een onvolwassen deugniet gegroeid naar een knaap die meedraait in een team. Hij wordt als teamlid serieus genomen. Dat geeft een boost aan zijn persoonlijke ontwikkeling.
Het geeft een goed gevoel om de persoonlijke groei te zien. De komst van onze Baanbrekend kandidaat geeft ook positieve röhring in het team.

Website

Dit zijn wij

De Lange Wei ondersteunt ouderen en mensen met functiebeperkingen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven. Dat doen we in Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden en omgeving. Wij bieden thuis en in twee woonzorgcentra mogelijkheden voor wonen, zorg, welzijn en andere diensten. Bij ons werken ongeveer vierhonderd medewerkers en ruim tweehonderdzestig vrijwilligers. Sinds 1 januari 2018 zijn wij aangesloten bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Daarvoor werkten we samen met Avres. In het afgelopen jaar trokken we vijf kandidaten aan met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Stemt u op ons?

Want bij ons is iedereen welkom! Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en kan een steentje bijdragen. Speciaal voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben we een nieuwe functie gecreëerd: team assistent. De team assistent helpt bij het delen en geven van eten en drinken, het opruimen van appartementen en het vervoeren van cliënten naar activiteiten. Zij ontlasten de zorgmedewerkers en zijn belangrijk voor onze cliënten. Aan elk team voegen we een team assistent toe. Een vaste zorgmedewerker zorgt voor de begeleiding.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… bij ons voelbaar is dat we een sociale organisatie zijn. Mensen met kleine en grote beperkingen zijn altijd welkom. Voor veel medewerkers met een (kleine) beperking hebben we nooit subsidie aangevraagd. Uitgangspunt in ons aannamebeleid is altijd: Wat zijn je mogelijkheden? Wat kun je wél?


Zo gaan we te werk

Er werkt op dit moment één kandidaat bij ons via Baanbrekend Drechtsteden. Daarnaast hebben wij zeven medewerkers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt (geregistreerd). Sommige van deze medewerkers zijn bemiddeld via Avres. Anderen hebben rechtstreeks bij ons gesolliciteerd of zijn via de praktijkscholen aangeboden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... In het verleden werden potentiële medewerkers aangeboden via de praktijkschool, Avres of andere kanalen. We zochten dan eerst intern naar een passende functie. We boden verschillende functies aan om uit te proberen. Daarna plaatsten we de medewerker op een passende functie.
Voor de functie van team assistent zijn we begonnen met een pilot in afstemming met Praktijkschool Noordhoek. Een leerling is in de stageperiode gekoppeld aan een vaste begeleider en ingewerkt. Na twee jaar stage is deze leerling nu aangenomen in de functie van team assistent.
...En begeleiden hem of haar met een jobcoach. We hebben verschillende jobcoaches ingezet voor de begeleiding. Een aantal medewerkers heeft nog steeds een jobcoach. Daarnaast wordt het team geïnformeerd en geïnstrueerd. Zowel de leidinggevende als de jobcoach hebben daarin een rol.

En dit levert het op!

Medewerkers die zich ontwikkelen. De medewerkers die zijn geplaatst hebben zich ontwikkeld in hun werk. In het begin is er heel veel begeleiding nodig. Naarmate iemand langer in dienst is, neemt de zelfstandigheid toe en de begeleidingsvraag af. Deze medewerkers hebben wel blijvend een vorm van begeleiding nodig. Alle medewerkers zijn een aanwinst voor de organisatie.

Website

> Bekijk het filmpje van De Lange Wei.


Dit zijn wij

Dirk van den Broek is een familiebedrijf met een rijke historie. Wij zitten met 121 vestigingen verspreid over Nederland. Wij zijn een supermarkt met een sterke focus op prijs-kwaliteit, met zeer scherpe acties die voor de klant voordelig zijn. In de afgelopen jaren hebben we meerdere winkels geopend in de regio Drechtsteden en hebben nu in deze regio 9 winkels met circa 1000 medewerkers in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden 8 kandidaten aan die succesvol aan het werk zijn gegaan bij onze Dordtse winkels.


Stemt u op ons?

Wij zijn nuchter en daadkrachtig. Wij willen iedereen de kans bieden om zijn of haar talenten te ontplooien binnen Dirk. Dit geldt ook voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Onder andere door de samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden kunnen wij deze visie bewerkstelligen. Wij zijn blij en trots op deze nominatie!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we mensen met een arbeidsbeperking graag helpen bij het zoeken naar een passende baan bij Dirk. We laten mensen ons team versterken door hen te laten doen waar zij goed in zijn. De focus ligt op het talent van een kandidaat. Hierdoor kunnen ze plezier uit hun werk halen en van toegevoegde waarde zijn voor Dirk. Onze kracht zit onder andere in de gezellige en betrokken werksfeer in de winkels. De verbinding tussen de collega’s en de bereidwilligheid om elkaar te helpen waar nodig, is groot.


Zo gaan we te werk

Zoals aangegeven is elke plaatsing maatwerk. Echter wordt er vanuit de centrale organisatie diverse hulpmiddelen aangeboden om de kandidaat zo goed als mogelijk te ondersteunen bij binnenkomst.
Op elke Dordtse winkel is op dit moment een kandidaat aan het werk die geplaatst is via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… en wijzen hem of haar een buddy toe. De buddy zorgt de eerste weken of maanden voor de praktische begeleiding van de kandidaat. Net als bij andere medewerkers, is het voor nieuwe kandidaten belangrijk om goed begeleid te worden. Vooral op de eerste dagen. De buddy besteedt daarom extra aandacht aan de kennismaking en de eerste werkweek. Maar ook daarna ondersteunt de buddy. Bijvoorbeeld door samen te lunchen, als vraagbaak te dienen, de kandidaat wegwijs te maken in het gebouw en andere dagelijkse aangelegenheden te begeleiden.
...En begeleiden hem of haar. Alle nieuwe medewerkers worden persoonlijk begeleid en kunnen snel een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van Dirk! We houden bij wat voor werkervaring iemand bij ons opdoet. Dat doen we in een 'loopbaanpaspoort'. Het paspoort geeft ons zicht op iemands kwaliteiten en ontwikkelpunten. Baanbrekend-kandidaten en hun leidinggevende vullen allebei een deel van het paspoort in. Op de eerste werkdag leggen we uit hoe we met het paspoort werken. Er komen leerdoelen in te staan, waarover we tussentijds in gesprek blijven. Dat leidt vaak tot succesvol samenwerken en een toegankelijke manier van evalueren.


En dit levert het op!

Positieve ervaringen! Zowel onze klanten als onze medewerkers ervaren de aanwezigheid van medewerkers met een arbeidsbeperking als positief. Het zorgt voor meer binding in het team en met de klanten. Onderling is er een hoge mate van begrip en respect naar elkaar toe dat leidt tot een fijne werkomgeving waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn. Daarnaast is het een van onze focusgebieden ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Website

Dit zijn wij

DordtMij is een uitzendbureau, dat ook mensen detacheert en op de payroll heeft. Wij helpen opdrachtgevers bij het invullen van de al dan niet tijdelijke behoefte aan kwalitatief goed personeel. Mensen krijgen door 'het nieuwe werken' steeds vaker te maken met tijdelijke banen. Wij proberen mensen voor langere tijd te binden en behandelen hen persoonlijk. Bij ons zijn er in totaal ongeveer tachtig mensen in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden meer dan honderd kandidaten aan!


Stemt u op ons?

Wij staan voor een goed resultaat. We helpen al langere tijd veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk en blijven dat doen.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we het belangrijk vinden dat werknemers, en dus ook de kandidaten van Baanbrekend Drechtsteden, met plezier naar hun werk gaan. Wij zijn een betrokken werkgever en bieden graag kansen op groei. Mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt bieden wij een eerste, en ook een tweede kans.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment dertig kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… We voeren meerdere gesprekken met hen. Daarnaast bezoeken we de werkplekken, waar kandidaten geplaatst worden. Ook eventuele begeleiders spreken we.
...En begeleiden hem of haar op een zo positief mogelijke manier, met veel persoonlijke aandacht. Ook houden we contact met de opdrachtgevers over hoe het gaat en wat er nodig is?
 

En dit levert het op!

Certificaten en contracten. Kandidaten halen bij ons certificaten waar ze op de arbeidsmarkt veel aan hebben. Bijvoorbeeld dat van heftruckchauffeur of VCA. Ook krijgen mensen weleens een fase drie contract of een direct dienstverband bij één van onze opdrachtgevers.
Een olievlek! We zien vaak dat vrienden en kennissen van een kandidaat zich ook bij ons melden. Zij hebben verhalen gehoord van de mensen die voor ons werken en willen ook graag een kans.

Website

Dit zijn wij

Electroplast produceert en levert kunststof producten voor het beschermen, signaleren en markeren van (ondergrondse) kabels en leidingen. Bij ons zijn er ongeveer dertig medewerkers in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden zes kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Wij zien onze nominatie als groot compliment. Wij proberen op onze manier een goede balans te vinden tussen gezond en sociaal ondernemen en mensen een eerlijke en goede kans te geven. In onze ogen zou iedere werkgever dat moeten doen. Tegelijkertijd zou dan ook door deze werkgevers ervaren worden hoeveel medewerkers, die eerst een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, te bieden hebben. Zo hebben wij dat ook ervaren.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we de mensen die bij ons in dienst komen via Baanbrekend Drechtsteden goed proberen te begeleiden. We zetten hen op de juiste plaats in, zodat ze een baan hebben waarin ze zich fijn voelen en die past bij hun eventuele beperkingen. Als dit niet in eerste instantie lukt proberen we, zo nodig via onze consultant van Baanbrekend Drechtsteden, te achterhalen waarom er problemen zijn. We brengen veranderingen aan waar nodig. Mensen die langer uit de arbeidsmarkt zijn of beperkingen hebben, hebben soms meerdere kansen nodig om hun functioneren te laten slagen. Voor ons als werkgever voelt dit als heel normaal, maar volgens onze vorige consultant Boy Hurkens is dit niet bij alle werkgevers het geval.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment zes kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... Bij Baanbrekend Drechtsteden hebben ze goed geluisterd naar onze behoeftes en mogelijkheden voor de te plaatsen kandidaten. En ze weten goed wat het werken bij Electroplast inhoudt. We hebben zeer positieve ervaringen met de kandidaten die ons aangeboden worden. We bespreken met de kandidaat eventuele beperkingen open en eerlijk. Bij een goed gevoel van beide kanten volgt er altijd een proefplaatsing. Zo leren wij de medewerker beter kennen, en kan de medewerker ons als bedrijf en de functie ervaren. Soms blijkt deze periode te kort en zijn er twijfels van onze kant of van de kant van de werknemer. Gelukkig bestaat er dan de mogelijkheid voor een tweede proefperiode, waardoor de kans van slagen al weer veel groter is.
...En begeleiden hem of haar. We hebben ervaren dat het inwerken van nieuwe mensen binnen ons bedrijf het beste gedaan kan worden door de directe collega’s. Dit geeft vanaf dag één een betrokken gevoel bij de mensen en ze leren ook gelijk hun collega’s goed kennen. Uiteraard ziet de leiding hierop toe en stuurt zo nodig bij. Soms is er extra begeleiding van Baanbrekend Drechtsteden nodig of wat begeleiding op het gebied van sociale vaardigheden.

En dit levert het op!

Persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld op sociaal vlak. Zo hadden we een medewerker die heel introvert was bij indiensttreding en zich steeds vrijer is gaan voelen. En een medewerker die moeilijk met zijn eigen emoties om kon gaan en snel boos werd. Hij leerde door iets simpels als even een rondje lopen zijn boosheid in de hand te houden.
Groei in het vak. Bij eigenlijk alle medewerkers zien we dat ze zich meer en meer ontwikkelen op het gebied van ons productieproces en zich daar erg voor inzetten. Ook zijn ze bereid zich in te zetten voor interne cursussen, zoals Vapro.

Website

Dit zijn wij

FrisFacilitair is een leerwerkbedrijf, dat met de markt mee beweegt. Wij bieden diensten aan op het gebied van schoonmaak, wasserij, schilderwerk, scholing, re-integratie, hygiëne-artikelen en specialistische diensten. Bij ons zijn er in totaal 195 mensen in dienst. In de laatste twee jaar hebben we 55 kandidaten van Baanbrekend Drechtsteden een kans gegeven. 


Stemt u op ons?

Wij hebben in het afgelopen jaar zoveel bereikt! We zijn daar trots op. In 2017 voerden we een Fit & Gezond plan uit. Zo begeleidden we onze medewerkers naar een fit en gezond leven. Goede voeding, bewegen, zo mogelijk stoppen met roken en voldoende ontspanning… Onze medewerkers hebben ons positief verrast! We gaan daarom dit jaar door, nu met de thema's hospitality en werkgeluk. Als we de Social Impact Award winnen, dan is dat echt een kers op de taart!

Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we mensen succesvol naar passend werk begeleiden en op die manier een maatschappelijke meerwaarde bieden. Wij kijken naar de mogelijkheden en waar iemand goed tot zijn recht komt. Het is maatwerk, maar we vinden voor iedereen een werkplek.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment dertig kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden en er is net weer een proefplaatsing van start gegaan.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... Wij hebben een goed profiel opgesteld. Dat profiel staat continue als zoekopdracht uit bij Baanbrekend Drechtsteden. Als we een CV met intro ontvangen, dan volgt er een kennismakingsgesprek. We kijken naar de mogelijkheden die we de kandidaat kunnen bieden. We overleggen daarna met onze adviseur bemiddeling en bij groen licht nodigen we de kandidaat nogmaals uit. Dan maken we alles in orde.
...En begeleiden hem of haar. Het is een heel bewuste keuze om met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben te werken. We hebben onze organisatie daar dan ook op ingericht. Wij begeleiden mensen met of zonder indicatie. Dit doen wij door hen op te leiden en te ondersteunen in hun (persoonlijke) ontwikkeling. We zorgen dagelijks voor begeleiding op de werkvloer in de vorm van jobcoaching. De lijnen zijn kort. Medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen met vragen. Omdat er vanuit onze organisatie veel begrip is voor de persoonlijke situatie van de medewerkers staan de deuren, letterlijk, altijd open. We maken voor iedereen jaarlijks een Individueel Ontwikkelplan (IOP), met afspraken over het ontwikkelen van competenties die voor een functie nodig zijn.

En dit levert het op!

Waardevolle proefplaatsingen! Omdat bijna alle nieuwe kandidaten, nog geen schoonmaakervaring hebben, is een proefplaatsing voor beide partijen waardevol. Zo maken de kandidaten kennis met onze organisatie, het team, de werklocaties en de branche. Wij geven hen de tijd te wennen aan structuur, het werken in een team, de normen en waarden van ons bedrijf, de omgang met collega’s en klanten. 
Werkplezier. Eén van onze medewerkers zei het zo: "Het werk wat ik doe wordt erg gewaardeerd. Dat geeft mij energie om ervoor te gaan. Ik heb het erg naar mijn zin want iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is. We hebben enthousiaste leidinggevenden, die je helpen met werk dat bij je past. De sfeer is erg fijn."
Opleidingen. Wij bieden elke medewerker een basisopleiding schoonmaken. We geloven in ontwikkeling, want dat leidt tot bloei en groei. Vijf van onze medewerkers zijn in 2017 van start gegaan met de nieuwe opleiding Specialistisch Vloeronderhoud SVS.

Website

> Bekijk het filmpje van FrisFacilitair.

Dit zijn wij

FRS Fietsen verkoopt, repareert en onderhoudt fietsen. Daarnaast verkopen we ook veel toebehoren zoals onderdelen, accessoires, kleding, elektronica, onderhoudsmiddelen en voeding. Momenteel zijn er bij ons tien medewerkers in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden twee kandidaten aan. Inmiddels beschikken we over een winkel van maar liefst 2500m².

Stemt u op ons?

De keuze is aan u, want er zijn ongetwijfeld meerdere kandidaten die de prijs verdienen. In principe is ieder bedrijf, die iemand met een beperking of achterstand de kans geeft om zicht te ontwikkelen, een winnaar.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… wij vinden dat iedereen een kans verdient om zichzelf te ontwikkelen, met of zonder achterstand. We zijn altijd bereid om te kijken of er mogelijkheden in de vorm van kansen, arbeidsruimte en begeleiding zijn binnen het bedrijf. 

Zo gaan we te werk

Er werkt op dit moment één kandidaat bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… we bespreken samen met de kandidaat hoe hij of haar aankijkt tegen de samenwerking. Als dat positief verloopt maken we graag plaats, in de vorm van tijd en ruimte, voor onze nieuwe collega.
...En begeleiden hem of haar met het hele team. We werken binnen ons bedrijf op basis van gelijkwaardigheid. Dat betekent dat niet alleen de leidinggevende, maar ook alle andere medewerkers bereid zijn om iemand in te werken en te voorzien van feedback.


En dit levert het op!

Een groeiende vakkennis, sociale vaardigheden én verantwoordelijkheid. De kandidaten leren bij ons de ins en outs van de werkplaats en het verkoopproces. Dit vinden wij belangrijke vaardigheden. Minstens zo belangrijk is dat ze leren hoe ze moeten omgaan met de klanten en hoe het voelt om verantwoordelijkheden te dragen.
In het dagelijks werk hoeft er geen groot verschil te zijn tussen een kandidaat van Baanbrekend Drechtsteden en de andere collega’s. De kandidaten verzetten prima werk en worden gezien als volwaardig onderdeel van het team.


Website

Dit zijn wij

Hestia Werkt ondersteunt bedrijven en instellingen bij het invullen van Sociaal Werkgeverschap. Wij ontzorgen de bedrijven in het hele proces; van het creëren van de baan, werving en selectie, aanvragen van de subsidie(s) tot en met het uitvoeren van het juridisch werkgeverschap (payrolling).  In nauwe samenwerking met onze partner, DB Work, hebben wij vijfentwintig tot dertig kandidaten van Baanbrekend Drechtsteden geplaatst bij onze opdrachtgevers. Bij Hestia Werkt zijn twee medewerkers in dienst.


Stemt u op ons?

Wij vinden het al een eer om genomineerd te zijn. Met het winnen van de award hopen wij dat nog meer werkgevers in de regio Drechtsteden ons weten te vinden en dat wij in samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol kunnen plaatsen. 


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we sinds onze oprichting (2016) al de nodige kandidaten vanuit een uitkering aan betaald werk hebben geholpen.

Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment vijftien kandidaten, door ons gedetacheerd bij inleners, die via Baanbrekend Drechtsteden bij ons aangemeld zijn.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... Dat begint met het creëren van draagvlak bij werkgevers, maar ook bij de collega`s op de werkvloer waar de kandidaat mee gaat samenwerken. Daarnaast bereiden wij de kandidaat zo goed mogelijk voor op zijn of haar nieuwe baan, bespreken met hem de arbeidsovereenkomst en begeleiden hem bij de start.
...En begeleiden hem of haar. Dat is maatwerk per kandidaat. We stemmen de begeleiding af op de behoefte en wens van de kandidaat en het bedrijf. Dit varieert van individuele coaching gesprekken tot aan het verzorgen van een opleiding.   

En dit levert het op!

Veel arbeidsovereenkomsten! Onze ervaringen zijn voor het merendeel positief. De goede voorbereiding, introductie en begeleiding op de werkplek leiden vaak, na afloop van de proeftijd of dat zij met behoud van uitkering werkzaam zijn geweest, tot een arbeidsovereenkomst.
Een positiever beeld van de doelgroep. We merken dat er op een andere manier naar deze groep gekeken wordt. De kandidaten zijn van toegevoegde waarde binnen een bedrijf. Het zijn geen 'kneuzen' of mensen die niet willen werken. Dat wordt vaak door bedrijven bevestigd, als de kandidaten er een aantal weken werkzaam zijn.

Website

Dit zijn wij

HVC organiseert het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Ook produceren en leveren wij duurzame energie aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. We ondersteunen onze aandeelhouders bij lokale verduurzaming. Bij ons zijn er in totaal 977 mensen in dienst. Sinds begin 2017 plaatsten we meer dan zestig kandidaten via Baanbrekend Drechtsteden in het werk-/leertraject. Daarvan zijn er na de contractperiode acht doorgestroomd naar regulier werk binnen en buiten HVC. Twee medewerkers hebben inmiddels een vast contract bij HVC. Een zeer goed resultaat voor een periode van iets meer dan anderhalf jaar!


Stemt u op ons?

Wij bieden een veilige werkplek aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. In ons team is iedereen gelijk. We steken veel tijd in de teamsamenstelling en -vorming. Tijdens de selectie, maar ook op de werkvloer. Onze meewerkend voorman stuurt de kandidaten en houdt rekening met hun karakter. We leren mensen goed samenwerken, op tijd komen en opdrachten uitvoeren. Pauzes houden we samen. Zo vindt iedereen gaandeweg zijn plekje binnen het team. Er stromen regelmatig collega's door naar regulier werk binnen HVC of extern. Daar zijn we trots op!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen met een uitkering. We hebben speciaal daarvoor als bedrijfsactiviteit het sorteren, de depollutie en het demonteren van 'Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur' (AEEA) opgezet. PDF-bestandDeze mensen stroomden door.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment 16 kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… Nieuwe kandidaten krijgen eerst een filmpje van Baanbrekend Drechtsteden en ons te zien. Daarin leggen we uit wat we van hen verwachten. Dat neemt een drempel weg. Daarna volgt een intake gesprek met de voorman AEEA, een begeleider vanuit Baanbrekend en de jobcoach. Na een rondleiding en een akkoord van de kandidaat, stellen we een startdatum vast. Dan begint de proefperiode.
...En begeleiden hem of haar. We leggen de regels en de werkzaamheden uit, bieden een kledingpakket aan en de noodzakelijke PBM's. Totdat iemand zelfstandig kan werken, wordt hij of zij gekoppeld aan een buddy. Die is ervaren medewerker en helpt bij de werkzaamheden. De jobcoach is er vier ochtenden per week. Hij is er voor het bespreken van vragen of zorgen. Hij toetst de voortgang en zet trainingen uit. We bieden de AEEA medewerkers een VCA opleiding aan. Daarnaast kan bij HVC het heftruckrijbewijs gehaald worden. Na twee weken succesvolle proefplaatsing, ontvangt de kandidaat een contract van 3 of 6 maanden.
De teamleider Logistiek beheert de afspraken tussen Baanbrekend Drechtsteden en HVC en zorgt ervoor dat maandelijks een evaluatie plaatsvindt met de accountmanager van Baanbrekend, HRM HVC, meewerkend voorman en de jobcoach. Zo houden we de lijnen kort en kunnen we plaatsingen tot een succes brengen.

En dit levert het op!

Ontwikkeling! Onze kandidaten ontwikkelen zich in de eerste maanden op diverse vlakken. Medewerkers moeten binnen drie maanden een geldig VCA diploma behalen. Verder is er voor de medewerkers de mogelijkheid om een vorkheftruckcertificaat te halen.
Persoonlijke groei. Veel medewerkers hebben al lang niet meer gewerkt of zijn altijd afgewezen omdat ze (fysiek) beperkt waren. Mensen leren weer op tijd te komen, afspraken nakomen en opdrachten uitvoeren op aanwijzing van de voorman. Regelmatig zien we introverte, schuchtere medewerkers opbloeien. Ze komen met suggesties om het proces beter te maken of zijn sleutelfiguren in de sfeer op de afdeling.

Website

> Bekijk het filmpje van HVC met Baanbrekend Drechtsteden.

Dit zijn wij

A.S. Watson is een Health & Beauty Retailer in de Benelux. Wij zijn met Kruidvat en Trekpleister marktleider in H&B in de Benelux. In Nederland zijn we actief met ongeveer twaalfhonderd filialen. Bij ons zijn (in de Benelux) ongeveer eenentwintigduizend mensen in dienst. In 2016 zijn we gestart met de aanname van in totaal vierennegentig nieuwe collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvan werken tweeënzestig mensen nog steeds bij Kruidvat of Trekpleister. In totaal hebben wij honderddrieënveertig medewerkers geplaatst. 


Stemt u op ons?

Dat zou voor ons, en mogelijk ook voor andere grote retailers, een extra aanmoediging zijn om door te gaan op de ingeslagen weg. En het is een fantastisch compliment aan alle medewerkers die hard aan het project hebben gewerkt! Hoe dan ook blijven we als 'Inclusive Employer' graag het verschil maken. Want wij geloven in de kracht van diversiteit en inclusiviteit. We willen een afspiegeling van de maatschappij zijn en een cultuur stimuleren waarin medewerkers maximaal van elkaar leren!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… wij met zoveel passie werken aan het uitbouwen van ons duurzaam HR beleid en onze rol als Inclusive Employer. Wij laten zien dat grote retailers hier een belangrijke rol in kunnen spelen in Nederland.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment 2 kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... Met het management van de winkeloperatie hebben wij plannen gemaakt en uitgewerkt. Wij hebben bijvoorbeeld een functieprofiel opgesteld voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. En we hebben een goede begeleiding op de werkvloer en een gedegen inwerktraject georganiseerd. Er is een Wajong helpdesk ingericht binnen onze personeelsadministratie voor de meest voorkomende vragen. Op ons intranet vinden medewerkers ook het antwoord op veel gestelde vragen. We evalueren regelmatig met alle district managers in Nederland, met het oog op eventuele verbeteringen.
...En begeleiden hem of haar op de winkelvloer. We ondersteunen onze filiaalmanagers in hoe ze goede begeleiding kunnen bieden. Zo hebben we recent een 'HARRY training' gegeven voor leidinggevenden, die regelmatig iemand begeleiden met een handicap of afstand tot de arbeidsmarkt.


En dit levert het op!

Veel nieuwe vaardigheden. Onze kandidaten maken een mooie ontwikkeling door. Ze leren sociale vaardigheden, zoals samenwerken met collega's en klantvriendelijk zijn. Daarnaast leren ze ook wat erbij komt kijken als je werkt in een winkel. Bijvoorbeeld spiegelen en ondersteunende werkzaamheden. Tot slot leren ze ook zelfstandig te werken. Het is fantastisch om te zien hoe medewerkers zich ontwikkelen en steeds meer zelfvertrouwen krijgen.
Winst voor het management. Als management en HR hebben wij zelf ook een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. We weten steeds beter wat wij als organisatie moeten bieden, waar medewerkers behoefte aan hebben en wat belangrijk is in de aansturing en begeleiding.

Website

Dit zijn wij

Laminex B.V. is fabrikant van koudgewalste profielen voor vloersystemen. Exclusief voor REPPEL B.V. Bouwspecialiteiten produceren wij met een team van 6 mensen de bekende LEWIS Zwaluwstaartplaten en HODY Trapeziumplaten. Deze unieke producten worden wereldwijd toegepast in de bouw. In lijn met de producten die wij produceren staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) centraal in onze bedrijfsvoering. In de laatste twee jaar trokken we bij Laminex één kandidaat aan via Baanbrekend Drechtsteden.


Stemt u op ons?

Wij maken al twee jaar met volle tevredenheid gebruik van een gemotiveerde collega, via Baanbrekend Drechtsteden. We hebben voor hem zeer snel een aangepaste werkplek verzorgd. We voelen ons er verantwoordelijk voor om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. We willen een positief signaal afgeven en hopen dat meer werkgevers deze doelgroep een kans gaan geven. Je krijgt er zoveel voor terug!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we vanuit Laminex, samen met Baanbrekend, binnen een maand een plek voor iemand gecreëerd hebben. Ik kwam bij mijn zoon op het speciaal onderwijs in contact met een jongen die bij zijn vorige werkgever was gepest. Er was gelijk een klik. Iemand van school vertelde me dat ik bij Baanbrekend Drechtsteden moest zijn, als ik hem een kans wilde geven. Ik wil deze doelgroep graag helpen. Mijn eigen zoon valt ook binnen de doelgroep.


Zo gaan we te werk

Er werkt op dit moment één kandidaat bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van een nieuwe kandidaat voor... In dit geval onze eerste kandidaat. Met hem en zijn vader hebben we een gesprek gevoerd. Daarna is door Baanbrekend een proefplaatsing ingezet. 
...En begeleiden hem met twee medewerkers. We zorgen er altijd voor dat één van de twee er is. Andere medewerkers op de werkvloer begeleiden hem niet. Anders zijn er teveel prikkels en dan kan hij zich niet goed concentreren. We hebben een speciale plek in de fabriek vrijgemaakt (vrij van drukte) en daar een mooie grote werkbank gemaakt. Hier zijn speciale meetlatten geplaatst zodat de afmeting altijd goed is voor het maken van de pallets. We hebben ook een speciale draaiarm gemaakt, waar het nietapparaat, alle elektrische snoeren en alle gereedschappen aan hangen. Zo kan onze medewerker zich niet bezeren. Verder zijn we altijd geduldig en duidelijk in onze communicatie.

En dit levert het op!

Onze kandidaat groeit in zijn werkzaamheden. Hij begon met het inpakken van profielen en maakt inmiddels ook pallets. Hij leert hoe hij samen met ons zijn werkplek netjes kan houden. En hij leert op tijd komen. We zijn blij dat we hem kunnen helpen aan een baan. En sinds we deze nieuwe medewerker hebben, zetten we een uitzendkracht minder in.

Dit zijn wij

Leerwerkbedrijf Combigoods is de overkoepelende organisatie van vijf leerwerkbedrijven: een Inpakcentrum, drie pannenkoekenhuizen, een restaurant en een scholingsbedrijf. Daarnaast is het een detacheringsbureau voor werknemers met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt.
Bij Combigoods zijn in totaal tweeënzeventig mensen in loondienst, daarnaast biedt Combigoods allerlei andere plekken zoals; stages, leerwerktrajecten, werkervaringsplaatsen en participatieplekken. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden negentien kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Wij zetten ons inmiddels alweer negen jaar in voor onze doelgroep en zijn het levende bewijs dat zij prima werk leveren. Dat willen we graag laten zien aan andere bedrijven. Wij zijn van mening dat elk bedrijf kan doen, wat wij doen! Elk bedrijf kan iets betekenen voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep is enorm gemotiveerd en kan vaak veel meer dan gedacht wordt. Soms hebben ze alleen net dat extra beetje aandacht en begeleiding nodig. Of een functie die een beetje aangepast is, zodat ze het wel kunnen!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… wij mensen inzetten op waar ze goed in zijn. We kijken naar wat iemand leuk vindt en waar iemand goed in is. We zetten ze in op hun kwaliteiten en passen de functie aan door rekening te houden met de beperkingen. We geven ze hun eigen verantwoordelijkheden en ook het vertrouwen om het werk goed uit te voeren.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment negentien kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden. In het najaar komen daar nog vier mensen bij.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… In eerste instantie is onze enige eis dat iemand gemotiveerd en enthousiast is. Als dit zo blijkt te zijn, gaan we samen inventariseren wat iemand graag wil doen, en wat zijn of haar visie op de toekomst is. Hier zoeken we de juiste functie bij en door job carving kunnen we die functie passend maken voor elke individuele werknemer. Ons bedrijf is speciaal ingericht op het verder helpen van onze doelgroep.
...En begeleiden hem of haar door middel van dagelijkse werkbegeleiding. Die begeleiding bestaat uit het aansturen en uitleggen van de werkzaamheden en ondersteuning bij de uitvoering hiervan.
Ook verzorgen we interne jobcoaching. Dit betekent dat we gesprekken voeren met de werknemer en regelmatig een persoonlijk ontwikkelplan opstellen om samen aan de gezamenlijk gestelde doelen te werken. Ook eventuele problemen buiten het werk om gaan we niet uit de weg en zullen altijd ons best doen om ook hier een helpende hand toe te steken.
Verder kunnen werknemers bij ons intern een opleiding volgen. Dit organiseren we vanuit ons scholingsbedrijf: De Leerwerktandem. Samen met het Da Vinci College organiseren we jaarlijks MBO 1 en 2 opleidingen op onze locaties. In een veilige omgeving krijgen de werknemers 1 dag in de week les.


En dit levert het op!

Diploma's! Inmiddels hebben ruim 100 leerlingen hun MBO diploma gehaald bij De Leerwerktandem. Een enorme opsteker voor de kandidaten, maar het betekent ook een grotere kans om duurzaam aan het werk te blijven!
Vaardigheden! Niet alleen een diploma is belangrijk. We zien ook dat onze kandidaten na een tijdje weten hoe een goede werknemer zich hoort te gedragen. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij op tijd komen, dat ze zich niet zomaar afmelden en dat we echt op hen kunnen rekenen. Het geeft ons voldoening als we iemand geholpen hebben en er een mooi resultaat is behaald.

Website

> Bekijk het filmpje van Leerwerkbedrijf Combigoods.

Dit zijn wij

Van Leeuwen Smartrepair & Car Cleaning is een specialist op het gebied van spotrepair, restylen, velgherstel, koplamprenovatie, interieurherstel, car cleaning en lakverzegeling. Wij kunnen zowel zakelijke als particuliere klanten daarin volledig ontzorgen. Bij ons zijn elf medewerkers in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden vier kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Dat waarderen we. Genomineerd zijn voelt al een beetje als winnen. Maar eigenlijk doen we dit om de mensen een kans te bieden, niet om er een wedstrijd van te maken.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek bieden in ons bedrijf. We vinden niet dat we iets bijzonders doen, want iedereen heeft recht op een plek in de maatschappij.

Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment vier kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... Baanbrekend doet voor ons de screening. Als zij een kandidaat voorstellen, dan is er een kennismakingsgesprek met de kandidaat en volgt er een proefplaatsing. Eigenlijk hebben we dagelijks wel een praatje met de werknemer om te kijken hoe het gaat en waar die tegenaan loopt. Ik vind het belangrijk dat de kandidaat zich op zijn gemak voelt. We hebben een speciale jobcoach aangesteld. Ook passen we het werkproces aan, als dat nodig is.
...En begeleiden hem of haar. We houden met meerdere mensen de ontwikkeling van onze kandidaten in de gaten. In ons bedrijf zetten we de jobcoach in.  Ook extern wordt er gelet op de ontwikkeling van de kandidaten. De jobcoach komt regelmatig langs voor gesprekken, naast de gesprekken die wij zelf voeren met de kandidaten. Ook Hans en Linda van Baanbrekend Drechtsteden komen regelmatig even langs voor een kort gesprekje met de kandidaten.

En dit levert het op!

Medewerkers die zelfstandig functioneren. Op dit moment geldt dat al voor drie van de vier kandidaten. Het geeft een goed gevoel om te zien hoe mensen opbloeien!

Website

Dit zijn wij

McDonald's heeft als credo 'Good Food Fast'. Wij bieden kwaliteit op alle fronten. Iedereen moet op elk gewenst moment, in een aangename restaurantomgeving, een lekkere keuze kunnen maken bij ons. Bij onze vestiging in Dordrecht werken honderdvijfentachtig medewerkers. In totaal hebben we driehonderdvijfennegentig medewerkers, verdeeld over vier vestigingen. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden ongeveer vijftien kandidaten aan.


Stemt u op ons?

McDonald's wil graag een voorbeeld zijn voor andere werkgevers. We laten daarom zien wat inclusief ondernemen inhoudt. We vinden het belangrijk dat plaatsingen duurzaam zijn. Dus denken we in mogelijkheden: Wat kan iemand wel in plaats van niet? Onze kandidaten halen daardoor meer plezier en voldoening uit het werk. Ze zijn en blijven gemotiveerd. We doen ons best om hen niet tegen onnodige frustraties te laten aanlopen. Dat zorgt voor langere en succesvollere plaatsingen.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we echt een afspiegeling van de samenleving zijn, ook met ons personeelsbeleid. We werken met alle doelgroepen en geven iedereen een kans om bij ons te komen werken!


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment zeven kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... We hebben eerst bekeken of er in onze organisatie draagvlak is voor het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om alles in goede banen te leiden zetten we een interne coach in. Want we hechten veel waarde aan onze Baanbrekend Drechtsteden kandidaten. Ook de managers hebben we voorbereid op hun komst. Daardoor verloopt alles soepel. Er is structureel overleg tussen de coach, de managers op de vloer en de restaurantmanager. Zo zorgen we voor een goede aansturing en inzetbaarheid van de kandidaten.
...En begeleiden hem of haar één op één. Daarvoor zorgt de interne coach. Voor iedere kandidaat is er een coaching plan. Daarin stellen we drie doelen. De coach voert ook gesprekken met de leidinggevende over de mogelijkheden van de kandidaat en over de beste manier van aansturen.


En dit levert het op!

Betrouwbare en gewaardeerde werknemers. We zien onze kandidaten opbloeien binnen de organisatie. Ze zijn betrouwbaar, worden gewaardeerd en leveren een mooie bijdrage aan onze  organisatie. Zo komen ze in hun kracht. We merken ook dat onze managers, met deze nieuwe ervaring op zak, bewuster omgaan met het personeel.

Website

Dit zijn wij

Medipoint voorziet in zorghulpmiddelen voor thuis. Bijvoorbeeld voor mensen die revalideren of herstellen van een operatie. Bij ons kunnen mensen hulpmiddelen lenen, huren of kopen. In onze winkels geven we ook persoonlijk advies. Bij ons zijn ongeveer negentig medewerkers in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden tussen de tien en vijftien kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Wij hebben door de jaren heen veel mensen een kans gegeven die dat elders niet of niet makkelijk kregen. Een aantal van onze meest loyale en enthousiaste medewerkers zijn via Baanbrekend Drechtsteden binnengekomen. Het geeft ons veel voldoening en energie om deze kandidaten enthousiast aan het werk te krijgen en te houden. Sommige bloeien echt helemaal op en staan weer veel steviger in het leven dan voor de tijd dat ze bij ons aan de slag gingen.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… 'zorg voor welzijn' een belangrijk thema is binnen ons bedrijf. Dat geldt niet alleen voor onze klanten en voor onze medewerkers. Het zegt ook veel over de manier waarop wij willen ondernemen.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment tien kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... We hebben regelmatig contact met Baanbrekend Drechtsteden over de wensen, voortgang en aandachtspunten. We krijgen daardoor zeer geschikte kandidaten aangeboden. Dat maakt de kans van slagen groot.
...En begeleiden hem of haar. Dat begint bij de intake. We spreken met de kandidaten en bekijken of er voor hem/haar een geschikte plek is binnen ons bedrijf. Sander van Beek is zonder meer de grootste drijvende kracht achter het laten slagen van deze groep mensen. Zonder zijn inzet en enthousiasme zou het percentage wat bij ons slaagt en daardoor ook blijft, veel lager zijn.  Daarbij wordt altijd de direct leidinggevende (meestal Afdelingsmanager) betrokken om de basis voor het contact tussen hen goed te leggen. Na de start bij ons, is er dagelijks informeel contact. Hoe gaat het? Voelt iemand zich prettig? Bevallen de werkzaamheden en zijn ze geschikt voor iemand? 

En dit levert het op!

Meer medewerkers via Baanbrekend Drechtsteden. Vijf jaar geleden zijn we in Zwijndrecht gestart met één medewerker van Baanbrekend Drechtsteden op achttien mensen. Inmiddels zijn we binnen Zwijndrecht verhuisd naar een pand dat vijf keer zo groot is, met een uitbreiding aan activiteiten. We zijn gegroeid naar meer dan negentig medewerkers en het aantal medewerkers via Baanbrekend Drechtsteden is meegegroeid.
Een positieve ervaring. Wij kunnen op deze manier iets van onze sociale kant laten zien. Dat ervaren we als zeer positief. We dragen dat ook uit naar onze medewerkers. Iedereen binnen ons team ervaart het als zeer waardevol om mensen een kans te geven die dat elders niet direct krijgen.

Website

> Bekijk het filmpje van Medipoint.

Dit zijn wij

Olympia is de grootste lokale uitzendorganisatie in Nederland en wordt gerund door (franchise) ondernemers die uit de directe omgeving komen. Wij bemiddelen tussen mensen die (tijdelijk) werk zoeken (de uitzendkracht) en bedrijven die (tijdelijk) mensen nodig hebben. Dagelijks bieden wij werk van betekenis aan ruim tienduizend mensen. We hebben ongeveer zevenhonderd medewerkers in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden vijfendertig kandidaten aan via onze vestiging Olympia Barendrecht en vijf via onze vestiging in Breda.


Stemt u op ons?

Wij geven werk betekenis door ontwikkelen mogelijk te maken. Door mensen hun drijfveren en talenten te laten ontdekken. Door ze te laten groeien. En door ze te verbinden aan een werkgever waar ze het beste uit zichzelf halen. We bieden bedrijven en organisaties betrokken, waardevolle medewerkers. Daar wordt iedereen beter van! Sociaal ondernemen zit in ons DNA. Dit jaar hopen wij het certificaat voor de tweede trede van de 'Prestatieladder Sociaal Ondernemen' te behalen. Eerlijk en kansrijk meedoen, is waar Olympia voor staat.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we in ruim drie jaar tijd al zo'n veertig kandidaten aan werk hielpen. Zo'n zestig procent daarvan is nog steeds aan het werk. We geloven dat iedereen een unieke waarde heeft die via werk tot uitdrukking komt. In 2020 willen we landelijk minimaal vijfhonderd kandidaten uit de participatiewet geplaatst hebben op betaalde functies, met de mogelijkheid tot het verwerven van een vast contract.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment twintig kandidaten bij The Greenery vanuit Olympia Barendrecht en twee kandidaten vanuit onze vestiging in Breda, via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… Samen met The Greenery en Baanbrekend Drechtsteden bekijken we op welke werkplekken kandidaten aan de slag kunnen. We hebben een uitgebreide analyse gemaakt en doen dat voor nieuwe instroom nog steeds. Passende kandidaten krijgen een rondleiding bij The Greenery. Wij zorgen voor draagvlak bij onze opdrachtgever.  
Samen met UWV, de werkgeversservicepunten en Baanbrekend Drechtsteden werven we kandidaten om opgeleid te worden. Bijvoorbeeld tot chauffeur (grootrijbewijs), callcenter medewerker, logistiek medewerker of procesoperator.
...En begeleiden hem of haar. Baanbrekend Drechtsteden biedt extra begeleiding op de werkplek in de beginperiode, naast de reguliere begeleiding van Olympia en The Greenery. Wij voeren een extra gesprek met de kandidaten en vragen in de beginperiode steeds na hoe de werkweek is verlopen. Waar liep iemand tegenaan? Wat ging goed? En wil hij of zij misschien extra ondersteuning?


En dit levert het op

Onzekerheid maakt plaats voor energie. Van een wat onwennige start zijn de kandidaten uitgegroeid tot volwaardige leden van het team medewerkers bij The Greenery. Onzekerheden hebben zij overwonnen en omgezet in energie. Met succes! Onlangs is een medewerker gepromoveerd tot operator. Een van onze werknemers zei dat hij al een tijd bij Olympia en The Greenery werkt, omdat “ik het naar mijn zin heb, elke dag met verschillende soorten mensen mag werken en omdat er wordt gekeken naar de doorgroeimogelijkheden”. Een mooi compliment!
Mogelijkheden voor extra dienstverlening. Wij hebben inmiddels veel kennis over het begeleiden van medewerkers met een arbeidsbeperking en delen die kennis binnen Olympia. Sociale vraagstukken dringen steeds meer door in de private sector. Met onze ervaring in deze samenwerking kunnen we onze (toekomstige) opdrachtgevers op dat vlak extra dienstverlening bieden.

Website


Dit zijn wij

Opnieuw & Co is een not-for-profit kringlooporganisatie. Wij krijgen goederen uit de samenleving die we sorteren, repareren en weer verkopen in onze winkels. Zo werken we aan onze maatschappelijke doelstellingen. Bij ons werken ongeveer vijfhonderdvijftig mensen, met een reguliere arbeidsovereenkomst,  vanuit de participatiewet, de Wajong of WSW geïndexeerd. Daarnaast hebben we vrijwilligers, werkervaringstrajecten, studenten en dagbesteding voor mensen met een verslavingsachtergrond. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden ongeveer honderdvijftig kandidaten aan.

Stemt u op ons?

Wij zijn binnen Dordrecht een van de grootste sociale ondernemingen die ook bijna uitsluitend werkt met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Wij halen een grote groep medewerkers uit een sociaal isolement en verminderen hun armoede, door hen zelf inkomsten te laten genereren. Zo hebben minder mensen een bijstandsuitkering nodig en kan belastinggeld anders worden ingezet.

Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… ons primaire doel gericht is op sociaal ondernemen. We zorgen voor sociale werkgelegenheid, stimuleren en zorgen voor hergebruik, afvalvermindering en armoedebestrijding. Onze kernactiviteit is voor ons slechts een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. We opereren op een grote schaal en hebben een aanzienlijke impact op sociale werkgelegenheid en (product-)hergebruik in de Drechtsteden, in de BAR-gemeenten en sinds kort ook in Rotterdam.

Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment ongeveer honderd kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... De medewerkers van Baanbrekend Drechtsteden weten goed welke werkzaamheden er bij ons zijn. Bij plaatsingen kijken we naar de mogelijkheden van de kandidaten en niet naar de onmogelijkheden. Zo nodig passen we een functie aan (job carving). We geven onze medewerkers ruim de tijd om zich vaardigheden en kennis eigen te maken.
...En begeleiden hem of haar. Daarvoor zetten we leidinggevenden in, met een ruime ervaring in het begeleiden van allerlei doelgroepen. We zijn een echt mens-ontwikkelbedrijf en alle processen hebben we daarop ingericht. Wij hebben een extern bureau voor job coaching in huis. De jobcoaches verzorgen ook een deel van de begeleiding. Iedere medewerker wordt individueel gecoacht. Die coaching beperkt zich niet tot het opdoen van werknemersvaardigheden maar gaat vaak veel verder. Denk hierbij aan begeleiding bij schulden, huisvesting, assertiviteit, gezond eten etc.

En dit levert het op!

Ontwikkeling. Onze medewerkers zien we grote ontwikkelingen doormaken. In werknemersvaardigheden, maar ook in kennis en ervaring. Veel van onze medewerkers groeien in hun zelfstandigheid en worden psychisch sterker.
Harmonieus samenwerken. Bijzonder is dat iedereen hier harmonieus met elkaar samenwerkt en elkaar respecteert, ondanks de vaak grote verschillen in cultuur en achtergrond.  Denk hierbij aan verschillen in gender, etniciteit, cultuur, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd en ideologie. Ons bedrijf is een goede afspiegeling van de samenleving. Iedere medewerker heeft zijn eigen beperkingen en daar houden we rekening mee. Met name het goed aanvullen van elkaar zorgt voor een goede en gezonde productiviteit.

Website

Dit zijn wij

Peute is een recycling partner voor het inzamelen en verwerken van papier en kunststoffen. Ons doel is recyclen. We kopen, sorteren en verkopen papier en plastic. Ook produceren we een halffabricaat om te recyclen. Bij ons zijn er in totaal honderdvijfenvijftig fulltimers aan het werk. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden zo'n honderd á honderdtwintig kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Dat zou leuk zijn, al hoeven wij niet per se te winnen. We willen wel graag erkenning, want we doen veel op het gebied van sociaal ondernemen. We hebben daar geen speciaal plan voor. Het is gewoon geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. We doen het meer onbewust dan bewust en vinden het mooi als dat gezien wordt. Wij zien geen mensen met een beperking, maar mensen met mogelijkheden. De doelgroep is voor ons een kans. In de afgelopen jaren hebben we bewezen dat je als bedrijf succesvol kunt zijn door zo te werken!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we al jaren een betrouwbare partner zijn van UWV en de Sociale Dienst Drechtsteden. We zijn vanaf het begin betrokken bij Baanbrekend Drechtsteden, ook in tijden met een ruimere arbeidsmarkt. Onze allereerste kandidaat werkt hier nog steeds. In principe krijgt iedereen bij ons een kans. We waarderen onze medewerkers en zorgen voor hen. Met fruit, af en toe een ijsje, eten bij overwerk, een etenskar en soep in de winter. We organiseren regelmatig uitjes en wassen ieders werkkleding. Ook begeleiden we de mensen privé. Bijvoorbeeld bij schulden, het regelen van een woning of een hypotheek. Schuldeisers bellen we op.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment tweeënzeventig kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden. Dat is ongeveer de helft van al onze medewerkers.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… We zorgen ervoor dat mensen eerst het bedrijf leren kennen en zich er thuis gaan voelen. Wij vullen geen vacatures in, maar gaan uit van wat iemand kan. Dat moet natuurlijk wel passen in onze organisatie. We laten mensen weten dat fouten maken mag, zeker in de eerste drie maanden. Mensen worden niet direct afgestraft op het niet nakomen van afspraken, of wat vaker ziek zijn. We sturen hen bij, als we eenmaal weten waar dat nodig is. Direct contact op het kantoor is er dagelijks, al is het soms alleen even een "goedemorgen".
...En begeleiden hem of haar laagdrempelig, zodat mensen ook echt durven langslopen om wat te vragen. Onze leidinggevenden weten wat er speelt bij mensen. Het zijn echte 'people managers'.  Ook hebben we een interne jobcoach. Hij geeft extra tips aan de mensen over houding en gedrag,  stuurt bij als het niet goed gaat én is een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. We bieden begeleiding bij het werk, maar ook begeleiding naar een opleiding of een rijbewijs. We helpen privé als iemand dat wil, bijvoorbeeld bij regelzaken rond een sterfgeval, maar ook bij schulden. We bellen schuldeisers om een voorstel te doen: we betalen nu direct de helft, als je de andere helft kwijt scheldt. Dat verrekenen we dan met het salaris van de medewerker.


En dit levert het op!

Een slagingspercentage van zo'n zeventig á tachtig procent. Wie door de eerste fase heen komt, wil niet meer weg. Mensen leren bij ons arbeidsvaardigheden, zoals op tijd komen en niet onterecht ziekmelden. Daarna ervaren ze dat ze kunnen groeien, andere werkzaamheden kunnen leren en meer kunnen verdienen. We hadden bijvoorbeeld twee broers in een problematische situatie. Ze begonnen als sorteerder, groeiden door naar heftruckchauffeur en nu is één van hen shovelmachinist. Ze kwamen bij ons met weinig zelfvertrouwen en nog minder motivatie en vaardigheden. Nu zijn ze belangrijk voor onze organisatie, met veel vaardigheden en kennis van kwaliteit. Ze wonen inmiddels op zichzelf, hebben geen schulden meer, haalden hun rijbewijs en werken aan hun toekomst. Eén van hen heeft zijn vriendin hier ontmoet, waar hij nu mee samenwoont.
In de afgelopen jaren hebben we kwaliteit binnengehaald, mensen kunnen 'kneden' en opleiden. Onze medewerkers zijn extra gemotiveerd en hebben een band met ons. Daardoor blijven ze langer. We zijn een multicultureel bedrijf geworden, met veel onderling respect voor elkaars geloof.

Website

Dit zijn wij

Pro-Verkeer B.V. is een dienstverlener op het gebied van verkeersveiligheid. Wij leveren verkeersregelaars, coördinatoren en overige diensten die te maken hebben met verkeersveiligheid. Onze verkeersregelaars zijn landelijk inzetbaar. Bij ons zijn er in totaal ongeveer vijfenvijftig mensen in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden zevenentwintig kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Eigenlijk hadden we vorig jaar al verwacht de Social Impact Award te winnen :-). Wij bieden mensen die moeilijk aan werk komen een leuke en aantrekkelijke baan. En als mensen geschikt blijken, dan bieden we hen graag een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van minimaal zes maanden, met een vooruitzicht op verlenging. We leiden mensen op en zetten hen na de opleiding direct in de praktijk in. Daar leer je veel van!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we veel kandidaten van Baanbrekend Drechtsteden aan werk helpen. Het zijn mensen die bij ons met plezier aan het werk gaan en die regelmatig blijven. 


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment zeventien kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… Gelukkig kent onze consulent bij Baanbrekend Drechtsteden ons, ons werk en onze cultuur erg goed. Daardoor vindt er een goede voorselectie plaats. Zelf zorgen we voor gesprekken met de kandidaat en voor een goede introductie in het werk.
...En begeleiden hem of haar met een opleiding en met een mentor. De mentor kent na verloop van tijd de kwaliteiten van iedere kandidaat en bespreekt met hem of haar de mogelijkheden om door te groeien.

En dit levert het op!

Opgeleide medewerkers. Al onze kandidaten zijn opgeleid tot bevoegd verkeersregelaar, met VCA.  Zij kunnen landelijk worden ingezet. Sommigen van hen zijn doorgegroeid naar hogere functies.
Weer meedoen. Kandidaten die bij ons aan het werk gaan ervaren weer wat het is om een werkritme aan te houden. En als ze thuis komen, dan hebben ze in hun eigen sociale kring weer verhalen te vertellen. Dat is waardevol.

Website

Dit zijn wij

Randstad Inhouse Services (RIS) locatie DSV Zuidwest,  brengt mensen en werk samen. Als RIS zijn wij inhouse aanwezig bij de klant en zijn wij de HR dienstverlener voor onze klant DSV en onze flexwerkers. Bij DSV Zuidwest heeft RIS (Randstad Inhouse Services) gemiddeld  honderdvijftig mensen in dienst. In de laatste twee jaar trokken we bij DSV Moerdijk, via Baanbrekend Drechtsteden, 30 kandidaten aan (met verloop).


Stemt u op ons?

Als Randstad zetten wij talent centraal. De collega’s van RIS bij DSV Zuid west vinden dit zo normaal en geven aan dat hiervoor eigenlijk geen award nodig moet zijn :-).


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… wij talent centraal stellen en ervan overtuigd zijn dat er voor iedereen werk te vinden is. Dat is waar we elke dag onze uiterste best voor doen. Wij kijken naar wat mensen nog wel kunnen en niet naar hun eventuele beperking.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment tien kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… doordat we vooraf met alle partijen goed de verwachtingen te managen.  Kandidaten krijgen een uitgebreide rondleiding en een persoonlijk gesprek. We geven een informatieboekje mee met alle gegevens over Randstad en het bedrijf waar ze komen te werken. Wij geven een duidelijk en eerlijk beeld vooraf.
...En begeleiden hem of haar constant. Dat doen we persoonlijk. De vaste begeleiders zijn vanuit DSV dagelijks op de werkvloer en van RIS dagelijks aanwezig en bereikbaar voor vragen. Wij zijn laagdrempelig benaderbaar en bereid te helpen bij eventuele problemen. Dagelijks is er een spreekuur en kunnen we flexwerkers persoonlijk te woord staan met alle vragen.

En dit levert het op!

Medewerkers die wennen aan structuur, hun kennis vergroten en contacten leggen! Wij merken dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen. Ze groeien ook door binnen het bedrijf naar andere werkplekken, met meer uitdaging. Na een periode worden zij overgenomen op een regulier contract.
Mensen die weer meedoen! Wij zien dat mensen met 'een afstand tot de arbeidsmarkt' weer vol in de maatschappij komen te staan. Wat wij vaak horen is: "Werk is meedoen. Werk is praten en lachen met collega’s. Werk is een nuttige invulling geven aan je leven. Werk is erbij horen. Werk is geld verdienen. Werk is blij antwoord geven op de vraag: "Wat doe jij?" Werk is je volwaardig voelen".

Website

Dit zijn wij

Riwal Hoogwerkers B.V. is expert op het gebied van hoogwerkmaterieel. Naast het verhuren, onderhouden en verkopen van hoogwerkers, verreikers en heftrucks, verkopen wij ook onderdelen en technische diensten voor machines. We hebben eigen opleidingscentra en we hebben zevenenzestig vestigingen in zestien landen. Bij Riwal Benelux werken ongeveer honderdzeventig medewerkers. Sinds 2015 hebben we één vaste medewerker via de Sociale Dienst Drechtsteden in dienst. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden vier kandidaten aan.    


Stemt u op ons?

Wij waarderen de nominatie enorm. Want die bevestigt onze inzet en betrokkenheid voor mens en maatschappij. We zijn een typisch Dordts (van oorsprong familie-)bedrijf, dat altijd de verbinding zoekt met bedrijven en burgers. Wij zijn hoofdsponsor van FC Dordrecht en Stichting Reanimatie Drechtsteden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven wij graag een kans. Wij hopen een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven. Onze aanpak biedt misschien handvatten aan hen. Zo kunnen we samen nog meer kandidaten voorzien van werk, waardoor zij weer deel uit kunnen maken van de maatschappij.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we erg betrokken zijn en ons inzetten voor de gemeente waarin we werken. Daarnaast willen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid bieden om toch toe te treden tot die arbeidsmarkt. Wij willen kandidaten aantrekken die voor langere tijd aan de slag gaan en uiteindelijk in dienst bij Riwal komen. We investeren veel in een goede samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment twee kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden. Eén is sinds 2015 al werkzaam voor ons en de andere is nu ruim acht maanden bij ons in dienst.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... Voorafgaand aan een plaatsing hebben wij een gesprek met ons vaste contactpersoon bij de sociale dienst. We bespreken de mogelijkheden voor en onze verwachtingen van de potentiële kandidaat. Als de Sociale Dienst Drechtsteden eenmaal iemand heeft voorgesteld, vindt er een gesprek plaats tussen de kandidaat, de begeleider van Riwal Hoogwerkers B.V. en onze contactpersoon bij de sociale dienst. Voordat we de keuze maken of we iemand aannemen, wordt er een dag proefgedraaid. Hierdoor krijgt de kandidaat een goed beeld van ons. De voorbespreking, het driegesprek en de proefdag samen geven ons een goed beeld van de kandidaat. Dat leidt vaak tot een succesvolle plaatsing.
Een goede begeleiding is het halve werk. Met een persoonlijk begeleider op de werkvloer bieden we de juiste sturing aan de medewerker. Daarnaast plant onze HR afdeling in de beginperiode meerdere gesprekken in, om te kijken hoe het gaat. Er is aandacht voor het werk, maar ook voor de persoon zelf. Dit proces is zo, dat we snel kunnen ingrijpen in situaties waarbij het met de medewerker dreigt te escaleren.

En dit levert het op!

Medewerkers met vertrouwen. De medewerkers krijgen in hun functie verantwoordelijkheid en daarmee krijgen ze vertrouwen. Onze oprechte interesse in het welzijn van de medewerker is vaak nieuw voor hen. Wanneer ze thuis een probleem ervaren, nemen zij dit mee naar het werk, maar ze communiceren er niet over. Door ze te leren hierover te praten en hen handreikingen te bieden, krijgen ze vertrouwen in zichzelf en in de afloop. Hierdoor zetten ze zich ook in voor ons en gaat het werk een stuk beter.
Een aanwinst voor de teams! De twee huidige medewerkers hebben een zeer positieve invloed, ook op de teams. Ze hebben het vertrouwen in ons gevonden, wij in hen en ze werken erg hard.

Website

> Bekijk het filmpje van Riwal Hoogwerkers B.V..

Dit zijn wij

Smile probeert mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in de breedst mogelijke zin te helpen ontwikkelen en een plekje in de maatschappij te geven. Wij doen van alles. Bijvoorbeeld schoonmaak, catering, groenvoorziening en inpakwerkzaamheden. We hebben vijftien mensen in dienst, inclusief garantiebanen. Daarnaast hebben we drieënveertig medewerkers vanuit Drechtwerk en negentien participatieplekken. We bieden ook werkervaringsplekken aan inburgerende statushouders en arbeidsmatige dagbesteding. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden vijftien kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Wij zijn begonnen als een pilot, als experiment vanuit de gemeente. In vijf jaar tijd hebben we veel kunnen betekenen voor heel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een hele diverse doelgroep, dat is wat ons onderscheidt. Wij zetten al die mensen bij elkaar en dat leidt tot mooie resultaten. Wij zijn goed in het helpen ontwikkelen van mensen. Dat is meer dan iemand een baan geven en ergens neerzetten. We gaan voor duurzaamheid en leveren maatwerk!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we mensen behandelen, zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Iedereen is welkom, ook huisvrouwen die niets te doen hebben en het leuk vinden om hier een paar uur te komen. We onderscheiden ons door korte lijnen en aandacht voor de mensen. Dus niet mailen, maar bellen. We pamperen niet en proberen mensen te ontwikkelen. We bieden een schouder en een schop onder de kont als dat nodig is. Wij hebben onlangs de eerste vaste contracten voor garantiebanen afgesproken. Wij gaan voor duurzaamheid, geen draaideur constructies.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment twaalf kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… We bieden een proefperiode, die dient als kennismaking. Mensen doen eerst een stage. Je leert ze dan kennen en ziet hun vaardigheden. Dan zoeken we een plek. Mensen komen altijd bij ons op de loonlijst en wij zoeken opdrachten voor hen bij werkgevers in Alblasserdam. Smile staat goed bekend bij ondernemers in Alblasserdam. We informeren ondernemers vooraf over wat er per persoon nodig is. Zo nodig hakken we een vacature in stukjes (job carving).
...En begeleiden hem of haar, bijvoorbeeld met scholing. We bieden MBO 1 (basisvaardigheden) en 2, (facilitaire dienstverlening) op onze eigen locatie. We willen in de toekomst ook graag samenwerken met een technische opleiding. We geven verder workshops (schoonmaken en catering) met ingehuurde deskundigen. Onze werkbegeleiders voeren gesprekken met mensen en hebben aandacht voor hun persoonlijke situatie. Ook de opleiders begeleiden hen. Zijn er problemen buiten het werk? Dan verwijzen we naar andere instanties en gaan desnoods mee, de eerste keer.
Door het kleinschalige hier wordt je gezien en gemist als je er niet bent. We nemen mensen serieus en werken met een groeimodel. Wie binnenkomt om in te pakken, kan door ontwikkelen in de schoonmaak of in de catering. We detacheren onze vaste mensen en de mensen vanuit Drechtwerk bij de gemeente. En als het daar rustig is, dan kunnen ze terugkomen naar de inpakwerkzaamheden. Onze mensen mogen trots zijn op hun werkplek. Daarom werken we vanuit een mooie locatie, geen achteraf gelegen loods.


En dit levert het op

Loyale medewerkers, die niet meer weg willen. Hun zelfredzaamheid wordt groter en zij worden minder afhankelijk van andere instanties. Er werkt hier een schoolverlater VSO. Zij liep stage bij ons als participant, toen bleek dat ze thuis mishandeld werd. Met een jongerenwerker van de gemeente hebben we gezorgd dat zij een woning kreeg. Wij hebben de huur betaald. Ze is nog steeds bij ons in dienst en krijgt binnenkort een contract voor onbepaalde tijd.
Een mooier sociaal leven. Collega's worden vrienden. We zien hier meisjes die op school gepest werden, hier vriendschappen sluiten. En mensen die uit huis gezet worden, die bij een collega binnen mogen. Ook de groei die veel jongeren doormaken is mooi om te zien. Door doelgroepen met elkaar te mengen, zie je dat mensen van elkaar leren. Kan iemand bijvoorbeeld slecht schrijven of rekenen, dan werpen anderen zich op. Dat groepsproces is het succes van wat wij doen.

Website

Dit zijn wij

Start People is thuis in uitzenden & detacheren, werving & selectie, begeleiding, bemiddeling, opleiden en het testen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij helpen zoveel mogelijk mensen aan een baan. We gaan voor tevreden kandidaten, opdrachtgevers én eigen medewerkers. Bij ons zijn er landelijk vijftienhonderd mensen aan het werk. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden vierentachtig kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Want juist een groot bedrijf zoals wij kan veel betekenen voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als de wil er maar is om te durven investeren in dit type samenwerkingsverbanden. Wat ons betreft moet de focus liggen op verduurzaming van de eerste periode van flexwerk. Want daardoor kunnen kandidaten van Baanbrekend Drechtsteden dezelfde kansen pakken als andere werkzoekenden. De uitzendbaan is steeds vaker de opstap naar een duurzame arbeidsrelatie. Het ontsluiten daarvan biedt ongekende mogelijkheden. Wij laten graag onze successen zien!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we op grote schaal samenwerken met Baanbrekend Drechtsteden. Wij kijken verder dan onze neus lang is. We richten ons niet alleen op de snel en makkelijk plaatsbare kandidaten, maar ook op kandidaten die zelf niet zo makkelijk hun weg vinden. Daar steken we veel tijd en moeite in, ook al is niet altijd duidelijk of iemand commercieel gezien interessant voor ons is. Dat weten we vaak pas na afloop.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment acht kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… Een aantal kandidaten is werkzaam binnen de 'Pilot Detacheren'. Een constructie die de onzekerheid in inkomen bij uitzendwerk wegnemen. Dat maakt dat kandidaten kansen pakken, die ze anders niet zouden pakken. Niet om dat ze niet WILLEN, maar omdat de onzekerheid in inkomen vaak niet KUNNEN betekent. Hiervoor is een administratief proces tussen Baanbrekend Drechtsteden en Start People ingericht.
...En begeleiden hem of haar. We bieden iedere kandidaat een persoonlijk aanspreekpunt. Dat zijn contactpersonen die zich bewust zijn van de positie waarin de kandidaten zitten of zaten. Zij communiceren duidelijk en besteden aandacht aan de kandidaat. Zo brengen ze iemand terug in hun oorspronkelijke positie van werknemer, niet die van uitkeringsgerechtigde.

En dit levert het op!

Langdurig aan het werk. De afstand tot de arbeidsmarkt zit vaak niet zo zeer in de persoon, maar meer in de (administratieve) structuren en wet en regelgeving. Ook onzekerheid over inkomsten maakt angstig en angst verlamd. Duurzame uitstroom begint steeds vaker vanuit een onzekere uitzend- of detacheringpositie. Zodra wij de angst over een onzeker inkomen wegnemen, zien we kandidaten volop groeien. Mensen eigenen zich weer een positie voor langere duur op de arbeidsmarkt toe.

Website

Dit zijn wij

Taxi Stam B.V. verzorgt al vijfentachtig jaar personenvervoer in de Drechtsteden. Dit doen we voor particulieren, maar vooral voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorginstellingen, bedrijven en vervoersorganisaties. We werken met honderdvijf toegewijde medewerkers. In de laatste twee jaar trokken we via Baanbrekend Drechtsteden meer dan vijfenzeventig nieuwe medewerkers aan.


Stemt u op ons?

Mensen krijgen bij ons altijd een kans. Niet iedere werkgever neemt mensen aan die al jaren langs de kant staan. Lang thuis zitten zonder werk, dat kan vraagtekens oproepen. Maar het is positief als je kunt zeggen dat je, ook al heb je een uitkering, ergens parttime in dienst bent. Dat geeft een ander beeld. Werken draagt niet alleen positief bij aan iemands inkomenspositie, maar heeft ook een belangrijk sociaal aspect. Natuurlijk vinden we het jammer als mensen bij ons weggaan. Maar als dat betekent dat ze ergens anders aan de slag gaan en volledig uit de bijstand kunnen komen, dan is dat mooi! Soms komen ze weer terug.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… we veel meer doen dan alleen aan onze SROI verplichting voldoen. We geven mensen met een lastige positie op de arbeidsmarkt een kans. Met name mensen boven de 50 en 60. We bieden hen de mogelijkheid om op verschillende projecten te werken en meer uren te maken. Zo komen zij uit de bijstand. Ook geven we mensen de ruimte om het werk met hun privéleven te combineren. Wij proberen met onze werknemers mee te denken.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment vijfenvijftig kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat zorgvuldig voor... Mensen beginnen bij ons met 2 maanden proefplaatsing, als een soort van stage. We vragen in die tijd de taxi-opleiding aan. Totdat die opleiding behaald is, rijden ze met een tijdelijke pas. Die is vier maanden geldig en wordt eenmalig verstrekt. Wie de opleiding goed afrondt, krijgt een contract. Voor de opleiding overlegt iedere nieuwe medewerker overigens een VOG en medische keuring.
...En begeleiden hem of haar. We voeren gesprekken en krijgen zo een beeld van de kandidaten. En we begeleiden en adviseren hen. We besteden aandacht aan de situatie van mensen. We zijn billijk, maar mensen moeten wel flexibel en op elk voertuig inzetbaar zijn. Als je bijvoorbeeld een week last hebt van je rug, dan rij je die week niet op de rolstoelbus, omdat dat fysiek zwaarder is. De week daarna weer wel.
We bieden individueel maatwerk en onderzoeken de mogelijkheid om zelf een jobcoach op te leiden. Maar er is ook begeleiding vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden. Wie ergens mee zit, kan altijd een gesprek aanvragen. Of we vragen er zelf naar, als we horen dat iemand ergens tegenaan loopt. We zijn altijd duidelijk over wat wel en niet kan.


En dit levert het op!

Veranderde levens. Zo werkt hier bij ons een alleenstaande moeder, die door onze schouderklopjes - "Je kan het!" – weer in zichzelf gelooft. Zij twijfelde of het werk met de zorg voor haar kinderen te combineren zou zijn. Door haar te motiveren heeft dat goed uitgepakt. Als je elkaar stimuleert, kom je tot een stabiele situatie en een fijne samenwerking. Ze werkt nu al sinds oktober 2016 bij ons en het gaat goed.
Ook werkt er een jongen bij ons, die voorheen allerlei problemen had. Nu is er weer structuur in zijn  leven en heeft hij alles goed op de rit. Weten dat hij voor ons belangrijk is, houdt hem op het goede pad. Hij begeleidt inmiddels nieuwe medewerkers die hun pas nog moeten halen.

Website

> Bekijk het filmpje van Taxi Stam.

Dit zijn wij

Teamwerk is een re-integratiebedrijf, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelt naar een betaalde baan. De kandidaten waar wij in bemiddelen staan in het doelgroepregister en komen in aanmerking voor de banenafspraak. Wij nemen deze mensen zelf in loondienst en laten hen participeren in het bedrijfsleven. Bij ons zijn honderdzeventien mensen in dienst. In minder dan twee jaar tijd trokken we via Baanbrekend Drechtsteden zes kandidaten aan.


Stemt u op ons?

Wij bemiddelen al ruim zes jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Dat doen we elke dag met veel plezier. We halen veel voldoening uit het feit dat we mensen blij maken met werk dat bij ze past. Ons uitstroom percentage is zeer hoog, maar we kloppen onszelf niet zo snel op de borst. Als wij de award winnen, dan geven wij onze organisatie en onszelf een compliment en alle mensen die wij naar betaald werk hebben bemiddeld. Daar doen we het tenslotte voor!


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… onze impact meetbaar is. Ons uitstroompercentage is al jaren aantoonbaar hoog, namelijk 70 tot 75 procent. Sommige kandidaten van ons zijn inmiddels onze klant. Dat is het beste compliment. Wij besteden veel tijd aan de intake, voorlichting en verwachtingsmanagement bij de klant. En natuurlijk aan de juiste begeleiding van onze kandidaten.  We werken met passie en plezier.


Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment zes kandidaten bij ons via Baanbrekend Drechtsteden.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor... Onze voorbereidingen verschillen niet met andere projecten die wij doen. We zijn zorgvuldig met de matching en voorlichting van de opdrachtgever. En dat alles in nauwe samenwerking met Baanbrekend. De kandidaat staat centraal, waarbij we er alles aan doen om tot een duurzame uitstroom te komen. Des te groter de kans op duurzame uitstroom naar een betaalde baan.
...En begeleiden hem of haar. We hebben, afhankelijk van de kandidaat, verschillende soorten begeleiding. De ene kandidaat heeft veel meer begeleiding nodig dan de andere. Het blijft maatwerk. We bieden job coaching, casemanagement, maar ook field-accountmanagement. Per kandidaat bepalen wij in samenspraak met de gemeente en de opdrachtgever welke vorm van begeleiding nodig is.

En dit levert het op!

Basis skills voor betaald werk. Voor onze kandidaten geldt dat ze in het ritme van werken moeten komen. Dit kan zijn omdat ze lange tijd uit het proces zijn geweest, of omdat ze nog nooit hebben gewerkt. Daar besteden we veel aandacht aan. Maar ook aan plannen, op tijd komen, eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfredzaamheid. Het zijn de basis skills voor succes. Ze bieden de grootste kans op uitstroom naar betaald werk.
Meer eigenwaarde! We zien dat de eigenwaarde van mensen omhoog gaat. Mensen worden weer positief. Ook  de kracht van een sociaal netwerk is groot etc. Alleen maar positieve effecten.
Tevreden opdrachtgevers. Zij zijn over het algemeen blij, dat ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans kunnen bieden. Ze zijn ook blij dat de werkgeversrisico’s in eerste instantie bij ons liggen en niet bij hen.

Website

Dit zijn wij

Tempo-Team zendt mensen uit, detacheert en doet de werving en selectie van kandidaten. Dat doen we voor bedrijven in de Drechtsteden en in de Hoeksche Waard. Op onze vestiging werken acht intercedenten en een manager. We hebben tweehonderdvijfenvijftig uitzendkrachten die voor ons werken. We trokken (kijkend naar de mensen die langer dan twee weken voor ons werkten) in de laatste twee jaar negentig kandidaten aan via Baanbrekend Drechtsteden.


Stemt u op ons?

Wij bieden al langere tijd iedereen in de regio een kans op werk. En zelfs ook een tweede kans! Dat doen we ongeacht iemands achtergrond. Dat leidt niet alleen tot ingevulde vacatures en tevreden klanten, maar ook tot contracten en veel kansen voor de mensen zelf. We nemen in sociaal ondernemen het voortouw onder de uitzendbureaus in de Drechtsteden. Alle intercedenten op onze vestiging zien het belang ervan ook echt in. We maken gebruik van ons enorme netwerk aan bedrijven en promoten sociaal ondernemen ook bij andere Tempo-Team vestigingen. Bijvoorbeeld met de 'Pilot Detacheren', maar ook met de 'Banenmarkt XXL'.


Wij kiezen voor sociaal ondernemen

Wij zijn genomineerd omdat… sociaal ondernemen een speerpunt is binnen ons bedrijf. We zetten vacatures eerst bij Baanbrekend Drechtsteden uit en gaan pas daarna zelf op zoek naar kandidaten. Zo krijgt iedereen een kans, ongeacht iemands achtergrond of nationaliteit. We bieden mensen altijd twee kansen. Je mag een keer de mist in gaan en wordt daarop aangesproken. Zo kunnen mensen zichzelf herpakken en bewijzen.

Zo gaan we te werk

Er werken op dit moment vijfendertig kandidaten van Baanbrekend Drechtsteden via onze vestiging in Dordrecht, maar nog veel meer via Tempo-Team Inhouse en andere Tempo-Team vestigingen.
We bereiden de komst van elke nieuwe kandidaat voor… We nodigen kandidaten uit voor een kennismaking en persoonlijk gesprek. Ze hoeven geen cv mee te nemen. Als we merken dat iemand graag wil werken, bespreken we welke opdrachten we hebben open staan. Bij twijfel laten we een kandidaat eerst een dag of week meewerken bij een van onze opdrachtgevers. Daar hebben we afspraken over met hen. De opdrachtgever dient dan als referent voor ons. Als we zelf al weten dat iemand betrouwbaar is en op tijd komt, dan geven we zelf die referentie af. Mocht een klant daardoor nog niet overtuigd zijn, dan maken we extra afspraken. We laten bijvoorbeeld iemand die de Nederlandse taal niet beheerst, samenwerken met iemand die Engels spreekt. Zo krijgt hij of zij toch een goede uitleg. Of we zorgen voor een aangepast inwerkschema, zodat iemand het werk snel onder de knie krijgt. Na een goede kandidaat vanuit Baanbrekend, merk je dat een opdrachtgever de volgende keer direct meer open staat voor deze doelgroep.
...En begeleiden hem of haar met ontwikkelingsgesprekken op de werkplek. Dat doen we normaliter drie keer per halfjaar. Maar voor deze doelgroep doen we dit vier tot vijf keer per halfjaar. We bieden soms een opleiding, zodat kandidaten nog interessanter worden voor het bedrijf. In het begin bellen we wekelijks, om te vragen hoe het gaat. Wij kunnen zo eventuele hobbels snel tackelen en de kandidaten vinden het fijn om extra geholpen te worden. We kijken altijd wat er nodig is en bespreken dat ook met de opdrachtgever, bijvoorbeeld als iemand de taal niet goed beheerst of erg onzeker is.


En dit levert het op!

We zien mensen opbloeien. Ze krijgen een eigen huis, hebben alles weer op een rijtje, komen uit de uitkering en doppen weer hun eigen boontjes. Daar doen we het voor! Het mooie is dat deze mensen, zodra ze de kans krijgen, niks anders willen dan voor Tempo-Team werken. Dat resulteert in tevreden uitzendkrachten en klanten. Er gaan regelmatig mensen in dienst bij opdrachtgevers. Soms stromen ze ook door naar Inhouse, of ze vinden zelf een andere baan.
Wij hadden hier een Antilliaanse jongen. Hij was afgekickt, maar verloor daarvoor drie banen vanwege drugsproblemen. Hij kwam te laat bij onze kennismaking aan. Hij had geen cv bij zich en zich niet goed voorbereid. Daarnaast had hij vele tatoeages in het gezicht en een zeer opvallend uiterlijk. Maar tijdens het gesprek liet hij zijn andere kant zien, want hij was super vrolijk, enthousiast en gedreven. We zijn met hem naar een bedrijf in Papendrecht gereden en zeiden: "Hem moet je hebben!" Hij begon met een klusje van vier weken, maar na twee maanden kreeg hij een jaarcontract als operator. Hij woont nu op zichzelf, is helemaal opgebloeid en komt nog regelmatig langs om te vertellen hoe het met hem gaat. Hij begeleidt nu weleens uitzendkrachten van ons en werkt hen in.

Website