Digitale toegankelijkheid bij Baanbrekend Drechtsteden

Digitale toegankelijkheid

De Sociale Dienst Drechtsteden, en in het verlengde daarvan Baanbrekend Drechtsteden, hecht veel waarde aan (digitale) toegankelijkheid voor alle inwoners van de Drechtsteden. Digitale toegankelijkheid gaat erover dat digitale informatie en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking. Bij digitale informatie en diensten kunt u denken aan websites, apps en documenten.

Verbetering digitale toegankelijkheid

In de aankomende periode onderzoekt de sociale dienst in hoeverre wordt voldaan aan de wettelijke regelgeving met het oog op het toegankelijk(er) maken van de informatie en diensten. De website van Baanbrekend Drechtsteden is hier ook onderdeel van. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan.