Spring naar inhoud
Man op poetsmachine

Het aanbod van Baanbrekend


Bent u op zoek naar medewerkers? Baanbrekend Drechtsteden heeft gemotiveerde kandidaten die nu nog een uitkering hebben maar graag aan de slag willen. Wij verbinden werkgevers en werkzoekenden met een kleine of grotere afstand tot de arbeidsmarkt met elkaar.
U krijgt de juiste medewerkers en gezamenlijk helpen we mensen van een uitkering naar werk.
Wat?
Financiële prikkel voor de werkgever van € 2.000 (als u een kandidaat minimaal 6 maanden in dienst neemt) en € 4.000 (bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 maanden).

Voor wie?
De baanbonus is bedoeld voor  werkgevers die vooraf zekerheid en garantie willen bieden aan werknemers in de vorm van:
 • Een bepaalde tijd contract voor de duur van minimaal 6 maanden
 • Een vooraf overeengekomen vast aantal uren op basis waarvan de kandidaat uitkeringsonafhankelijk wordt

Welke kandidaten?
Kandidaat met een bijstandsuitkering met een korte of langere afstand tot de arbeidsmarkt.

Goed om te weten:


Uitgesloten van baanbonus?

 • Uitzendcontracten zijn uitgesloten van de baanbonus.
 • O-uren of oproepcontracten zijn uitgesloten van de baanbonus. Er moet vooraf zekerheid zijn over de vaste contracturen (waarmee de werknemer met het ingaan van het dienstverband uitkeringsonafhankelijk wordt).
 • Aanvragen die later dan 6 weken na ingaan arbeidscontract zijn ingediend worden afgewezen.

Wat?
De loonkostensubsidie is een geldbedrag waarmee we de werkgever compenseren voor de extra kosten van een werknemer die door een beperking minder productief is.  De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon waardoor de loonkosten lager zijn.

Welke kandidaten?
Kandidaten met een lagere loonwaarde dan het minimumloon die langdurig zelf het wettelijk minimumloon niet kunnen verdienen. Ze vinden moeilijk werk vanwege hun arbeidsbeperking of arbeidshandicap.

Goed om te weten:

 • De eerste 6 maanden van een dienstverband is deze subsidie standaard 50% van het wettelijk minimumloon.
 • In de eerste 6 maanden bepaalt Baanbrekend Drechtsteden de werkelijke loonwaarde van de werknemer.
 • Na een half jaar ontvangt u de loonkostensubsidie op basis van de vastgestelde loonwaarde van de werknemer.
 • U komt in aanmerking voor de loonkostensubsidie als u de intentie heeft de werknemer een duurzaam dienstverband aan te bieden.
 • Er zijn ondersteunende werkvoorzieningen mogelijk zoals orthopedische werkschoenen of computervoorzieningen voor werknemers met een lichamelijke handicap.
 • Veel voordelen ten opzichte van de oude regeling Loonkostensubsidie: direct duidelijkheid, minder administratie, geen onverwachte kosten.


Interesse? Bel (078) 770 87 70.
Wat?
Ondersteuning en advies bij de werving en selectie van geschikte kandidaten. Of we brengen u direct in contact met geschikte kandidaten.

Welke kandidaten?

Al onze kandidaten, maar vooral kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Goed om te weten:

 • Aan onze recruitment zijn geen kosten verbonden.
 • Ook gratis ondersteuning en advies bij grootschalige werving- en selectieprocedures.
 • Ook advies over hoe u eenvoudige werkzaamheden binnen uw organisatie geschikt maakt voor mensen met een arbeidsbeperking en lage opleiding.
 • Op Werk.nl kunt u ook zelf gratis vacatures plaatsen. U heeft hiervoor een fiscaal nummer nodig.


Interesse? Bel (078) 770 87 70.

Wat?

Medewerker voor korte of langere tijd inhuren tegen een scherp tarief. De kandidaat komt niet bij de werkgever in loondienst.

Welke kandidaten?
Kandidaten met een kleine en grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Goed om te weten:

 • U kunt de kandidaat tegen een aantrekkelijk tarief inhuren.
 • U betaalt geen deelnamekosten.
 • We kunnen aanvullende middelen inzetten zoals werkbegeleiding en een gratis no-riskpolis bij uitval door ziekte.De no-riskpolis geldt alleen voor  kandidaten die in het doelgroepenregister staan.
 • Uw detachering telt mee voor de landelijke banenafspraak uit de Participatiewet als de kandidaat is ingeschreven in het doelgroepenregister.


Interesse? Bel (078) 770 87 70.

Baanbrekend Drechtsteden biedt ook

Soms heeft een kandidaat, met of zonder arbeidsbeperking, in het begin ondersteuning en begeleiding nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Aan deze professionele begeleiding van onze werkcoach zijn geen kosten verbonden.
Daarnaast hebben geplaatste kandidaten altijd ondersteuning op de werkplek: coaching on the job. Degene die de kandidaat begeleidt kan iemand van Baanbrekend  zijn. Maar ook iemand uit het bedrijf zelf.

Ondersteunende werkvoorzieningen
We kunnen u adviseren over ondersteunende werkvoorzieningen zoals orthopedische werkschoenen of computervoorzieningen voor werknemers met een lichamelijke handicap. We kunnen het ook voor u regelen. Dan heeft u daar geen omkijken naar. Soms worden werkvoorzieningen gedeeltelijk vergoed.

Interesse? Bel (078) 770 87 70.

Baanbrekend biedt kandidaten zonodig een trainings- en scholingsprogramma.

Scholing kandidaten 
Kandidaten die nog wat extra bagage nodig hebben om aan het werk te gaan, maken we jobfit. Kandidaten die aanvullende competenties nodig hebben voor hun functie bieden we een beroepsgerichte cursus of een korte opleiding of functiegerichte vaardigheidstraining zoals VCA, een cursus Word, Excel of EHBO, een opleiding tot heftruckbestuurder, steigerbouwer of beveiliger of een opleiding in de zorg.

Interesse? Bel (078) 770 87 70.

Wilt u een kandidaat met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden in uw bedrijf? Maar bent u nog niet helemaal overtuigd van de kwaliteit van deze kandidaat?  Dan kan een Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO) uitkomst bieden.  Sluit u een RWO af, dan gaat de kandidaat aan de slag tegen een aantrekkelijk inleentarief van € 8 (exclusief BTW) per gewerkt uur. Voor jongeren onder de 23 jaar geldt een tarief van € 6 per gewerkt uur. U leent de kandidaat voor 3 maanden via ons in. U heeft de intentie om de kandidaat daarna in dienst te nemen.


Interesse? Bel (078) 770 87 70.

Wilt u een kandidaat met een arbeidsbeperking een kans geven? Maar u weet niet hoe? Met de gratis Quickscan Participatie bieden we een instrument om te bepalen of uw bedrijf geschikt is om deze kandidaten in uw bedrijf te laten werken. 
Samen met u kijken we óf u mensen met een beperking kunt inzetten en waar deze kandidaten waardevol kunnen zijn. U weet dan ook direct of uw bedrijf klaar is voor de Participatiewet. Werkt een kandidaat met een arbeidsbeperking in uw bedrijf dan telt dit mee voor de landelijke banenafspraak uit de Participatiewet als de kandidaat is ingeschreven in het doelgroepenregister.


Vraag de gratis Quikscan Participatie aan.


Bellen voor meer informatie of een afspraak kan natuurlijk ook (078) 770 87 70.

Wilt u een kandidaat met een arbeidsbeperking een kans geven? Maar u weet niet hoe? In het Bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie kijken we welke eenvoudige taken er in bestaande werkprocessen zijn. We analyseren de vaak eenvoudige werkzaamheden en onderzoeken of uitvoerende afdelingen mogelijkheden kunnen bieden voor onze kandidaten.

Vraag het Bedrijfsadvies inclusieve  arbeidsorganisatie aan.

Bellen voor meer informatie of een afspraak kan natuurlijk ook (078) 770 87 70.