Man op poetsmachine

Het aanbod van WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden


Bent u op zoek naar medewerkers? WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden heeft gemotiveerde kandidaten die nu nog een uitkering hebben, maar graag aan de slag willen. Wij verbinden werkgevers en werkzoekenden, met een kleine of grotere afstand tot de arbeidsmarkt, met elkaar.
U krijgt de juiste medewerkers en gezamenlijk helpen we mensen van een uitkering naar werk.
Wat?
Eenmalige financiële prikkel voor de werkgever van € 1.500 (als u een kandidaat minimaal 6 maanden in dienst neemt) en € 3.000 (bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 maanden).

Voor wie?
De baanbonus is bedoeld voor  werkgevers die vooraf zekerheid en garantie willen bieden aan werknemers in de vorm van:
 • Een bepaalde tijd contract voor de duur van minimaal 6 maanden.
 • Een arbeidsovereenkomst voor minimaal 32 uur per week.

Welke kandidaten?
Kandidaat met een bijstandsuitkering met een korte of langere afstand tot de arbeidsmarkt.

Goed om te weten:


Uitgesloten van baanbonus?

 • Uitzendcontracten zijn uitgesloten van de baanbonus.
 • O-uren of oproepcontracten zijn uitgesloten van de baanbonus. Er moet vooraf zekerheid zijn over de vaste contracturen (waarmee de werknemer met het ingaan van het dienstverband uitkeringsonafhankelijk wordt).
 • Aanvragen die later dan 3 maanden na ingaan arbeidscontract zijn ingediend worden afgewezen.

Wat?
De loonkostensubsidie is een geldbedrag waarmee we de werkgever compenseren voor de extra kosten van een werknemer die door een beperking minder productief is.  De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon waardoor de loonkosten lager zijn.

Welke kandidaten?
Kandidaten met een lagere loonwaarde dan het minimumloon die langdurig zelf het wettelijk minimumloon niet kunnen verdienen. Ze vinden moeilijk werk vanwege hun arbeidsbeperking of arbeidshandicap.

Goed om te weten:

 • De eerste 6 maanden van een dienstverband is deze subsidie standaard 50% van het wettelijk minimumloon.
 • In de eerste 6 maanden bepaalt WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden de werkelijke loonwaarde van de werknemer.
 • Na een half jaar ontvangt u de loonkostensubsidie op basis van de vastgestelde loonwaarde van de werknemer.
 • U komt in aanmerking voor de loonkostensubsidie als u de intentie heeft de werknemer een duurzaam dienstverband aan te bieden.
 • Er zijn ondersteunende werkvoorzieningen mogelijk zoals orthopedische werkschoenen of computervoorzieningen voor werknemers met een lichamelijke handicap.
 • Veel voordelen ten opzichte van de oude regeling Loonkostensubsidie: direct duidelijkheid, minder administratie, geen onverwachte kosten.


Interesse? Bel (078) 770 87 70.
Wat?
Ondersteuning en advies bij de werving en selectie van geschikte kandidaten. Of we brengen u direct in contact met geschikte kandidaten.

Welke kandidaten?

Al onze kandidaten, maar vooral kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Goed om te weten:

 • Aan onze recruitment zijn geen kosten verbonden.
 • Ook gratis ondersteuning en advies bij grootschalige werving- en selectieprocedures.
 • Ook advies over hoe u eenvoudige werkzaamheden binnen uw organisatie geschikt maakt voor mensen met een arbeidsbeperking en lage opleiding.
 • Op Werk.nl kunt u ook zelf gratis vacatures plaatsen. U heeft hiervoor een fiscaal nummer nodig.


Interesse? Bel (078) 770 87 70.

Wat?

Medewerker voor korte of langere tijd inhuren tegen een scherp tarief. De kandidaat komt niet bij de werkgever in loondienst.

Welke kandidaten?
Kandidaten met een kleine en grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Goed om te weten:

 • U kunt de kandidaat tegen een aantrekkelijk tarief inhuren.
 • U betaalt geen deelnamekosten.
 • We kunnen aanvullende middelen inzetten zoals werkbegeleiding en een gratis no-riskpolis bij uitval door ziekte.De no-riskpolis geldt alleen voor  kandidaten die in het doelgroepenregister staan.
 • Uw detachering telt mee voor de landelijke banenafspraak uit de Participatiewet als de kandidaat is ingeschreven in het doelgroepenregister.


Interesse? Bel (078) 770 87 70.

Wat? 

(Gedeeltelijke) vergoeding  voor de praktische aansturing van werknemers op de werkvloer. Deze aansturing is nodig om ervoor te zorgen dat werknemers met een beperking kunnen blijven werken. De hoogte en de duur van de vergoeding is afhankelijk van de behoefte van de kandidaat en wordt dus per kandidaat vastgesteld.


Voor wie? 

Werkbegeleiding is bedoeld voor werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking een kans willen geven. Deze werkgevers zijn bereid een stapje extra te zetten om de kans op een duurzame plaatsing voor de werknemer te vergroten. 


Welke kandidaten? 

Het gaat om kandidaten die onder de Participatiewet vallen en door een arbeidsbeperking extra begeleiding nodig hebben op de werkvloer. De Regisseur Begeleiding beoordeelt of de kandidaat daadwerkelijk in aanmerking komt voor werkbegeleiding.


Goed om te weten:

 • U krijgt een Regisseur Begeleiding als contactpersoon. Dit is ook de contactpersoon van de kandidaat. 
 • De Regisseur Begeleiding begeleidt de kandidaat de eerste 6 weken van zijn plaatsing. In deze 6 weken beoordeelt de regisseur de behoefte aan werkbegeleiding of jobcoaching. Dit bespreekt de regisseur met u als werkgever. 
 • Tijdens de inwerkperiode van maximaal 6 maanden na indiensttreding is de vergoeding een vastgesteld bedrag van € 200,- per kandidaat per maand. Als er een loonwaarderapport beschikbaar is (bijvoorbeeld uit een stage of proefplaatsing), geldt het vastgestelde bedrag niet. Dan wordt de vergoeding op maat bepaald. 
 • Periodiek (in maand 5 en in maand 10) informeert u als werkgever de regisseur Begeleiding over de voortgang van de werkbegeleiding aan de hand van een digitale voortgangsrapportage
 • De vergoeding voor werkbegeleiding stopt als de kandidaat een aaneengesloten periode van 30 dagen ziek is.
 • Lees meer over Werkbegeleiding in Artikel 7a in de beleidsregels Participatiewet Drechtsteden.Baanbrekend Drechtsteden biedt ook

WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden biedt kandidaten zonodig een trainings- en scholingsprogramma.

Scholing kandidaten 
Kandidaten die nog wat extra bagage nodig hebben om aan het werk te gaan, maken we jobfit. Kandidaten die aanvullende competenties nodig hebben voor hun functie bieden we een beroepsgerichte cursus of een korte opleiding of functiegerichte vaardigheidstraining zoals VCA, een cursus Word, Excel of EHBO, een opleiding tot heftruckbestuurder, steigerbouwer of beveiliger of een opleiding in de zorg.

Interesse? Bel (078) 770 87 70.

Wilt u een kandidaat met een arbeidsbeperking een kans geven? Maar u weet niet hoe? Met de gratis Quickscan Participatie bieden we een instrument om te bepalen of uw bedrijf geschikt is om deze kandidaten in uw bedrijf te laten werken. 
Samen met u kijken we óf u mensen met een beperking kunt inzetten en waar deze kandidaten waardevol kunnen zijn. U weet dan ook direct of uw bedrijf klaar is voor de Participatiewet. Werkt een kandidaat met een arbeidsbeperking in uw bedrijf dan telt dit mee voor de landelijke banenafspraak uit de Participatiewet als de kandidaat is ingeschreven in het doelgroepenregister.


Vraag de gratis Quikscan Participatie aan.


Bellen voor meer informatie of een afspraak kan natuurlijk ook (078) 770 87 70.

Wilt u een kandidaat met een arbeidsbeperking een kans geven? Maar u weet niet hoe? In het Bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie kijken we welke eenvoudige taken er in bestaande werkprocessen zijn. We analyseren de vaak eenvoudige werkzaamheden en onderzoeken of uitvoerende afdelingen mogelijkheden kunnen bieden voor onze kandidaten.

Vraag het Bedrijfsadvies inclusieve  arbeidsorganisatie aan.

Bellen voor meer informatie of een afspraak kan natuurlijk ook (078) 770 87 70.

Soms heeft een kandidaat, met of zonder arbeidsbeperking, in het begin ondersteuning en begeleiding nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Aan deze professionele begeleiding van onze werkcoach zijn geen kosten verbonden.
Daarnaast hebben geplaatste kandidaten altijd ondersteuning op de werkplek: coaching on the job. Degene die de kandidaat begeleidt kan iemand van Baanbrekend  zijn. Maar ook iemand uit het bedrijf zelf.

Ondersteunende werkvoorzieningen
We kunnen u adviseren over ondersteunende werkvoorzieningen zoals orthopedische werkschoenen of computervoorzieningen voor werknemers met een lichamelijke handicap. We kunnen het ook voor u regelen. Dan heeft u daar geen omkijken naar. Soms worden werkvoorzieningen gedeeltelijk vergoed.

Interesse? Bel (078) 770 87 70.